Förbjudet att t.ex. gå till stranden i bikini. Men om man ber 5 gånger…

Fråga:
Hej! Inom islam är det förbjudet att t.ex. gå till stranden i bikini. Men om man ber 5 gånger om dagen och ändå fortsätter gå till stranden i bikini, är det då mer synd att be?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland välsignelsen av vägledning och intellekt!

Bönen är oerhörd viktig och har en central plats inom religionen och dess uträttandende obligatorisk och ska inte under några omständigheter lämnas! Så även om människan skulle begå andra synder så är det inte en anledning att låta bli att be för det. Alltså är det inte ok att begå andra synder bara för att man ber men det är inte heller bättre att inte be bara för att man har andra synder.

Samtidigt är hijab en oerhörd viktig plikt likaså och att inte följa det en stor synd med utlovat straff.

Så varje sak har sin plats så att säga och varje utförd plikt eller begånget synd räknas för sig – belöningen för uträttandet av plikten på sin plats och straffet för avstående av en plikt eller utförande av en synd på sin plats. Gud säger i den heliga Koranen:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

”Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,*och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.” (Den heliga Koranen 99:7-8)

Dock, om man funderar på saken så upptäcker man själv att det går rent logiskt inte riktigt ihop att bortse den moraliska motstridigheten av att å ena sidan ha full hijab vid bön ena stunden för att i nästa stund ta sig till stranden halvnaken?! Människans logik kan helt enkelt inte acceptera att två motstridande går ihop.

Det betyder i praktiken inte att varje person som utför alla sina plikter inte hamnar i synd utan människan är felbar och kan begå misstag för vilken Gud lämnat dörren av tawba (uppriktig ångersamhet och ombednad om förlåtelse till Gud) med villkoret att vara uppriktig och göra sitt yttersta för att inte hamna i synden igen, öppen; så det är en annan fråga!

Vi hoppas att detta svar är utav hjälp och tydliggör saken inshaAllah (om Gud så vill)!

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att alltid känna igen sanningen och följa den inshaAllah!

Den Väntades Vänner