Jag skar mig i fingret och jag blöder kan jag be?

Fråga:
Selam. Jag skar mig i fingret och jag blöder kan jag be????

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland välsignelsen av hälsa!

Be måste man i alla fall under alla lägen och omständigheter då det är en oerhörd viktig plikt för varje muslim och ”religionens pelare” enligt en hadith av Profeten(S).

När man skrutis sig och blöder så beroende på hur mycket blod det rör sig om, gäller det olika specifika regler. Dessa kan skilja sig från fall till fall beroende på det specifika fallets omständigheter. Därför måste man tänka på alla omständigheter och se sin egen situation för att kunna avgöra vad som gäller. Nedan är några möjliga fall och vad som gäller för var och ett. Är det så att något skiljer sig i ditt fall, även om det är något litet, så kan det medföra att vad som gäller också skiljer sig; så ta följande mer som allmänna exempel på olika fall och vad som gäller för dessa!

– Om det är lite blod – så lite så det bara täcker ett område lite större än tummens nagel – så kan du bara be utan att behöva göra något (även om man hellre ser till att tvätta såret så man inte får blod på kläder och så).

– Om det blöder kraftig och är mer blod än vad som täcker lite mer än tummens nagel, så måste man försöka få det att sluta blöda först och sedan be.

– När man utför wodhu (tvagning) får inte kroppsdelarna som ingår i wodhu vara najis (religiöst orena); så då får man trycka på såret och hålla det under vatten så att blödningen avtar och sedan utföra wodhu.

– Om blödningen skulle vara så kraftig att det inte slutar blöda och man tvingas linda in såret med förband/bandage så får man istället utföra wodhu jabira (tvagning med en wodhu-kroppsdel täckt av förband/gips p.g.a. skada/sår) som innebär att man utför wodhu som vanligt med skillnaden att man stryker över förbandet med vått hand.

– Om det t.ex. handlar om ett förband/plåster som kan tas bort och såret inte kommer att blöda medan man utför wodhu och man inte heller skadas av att få vatten på såret, så ska man öppna förbandet och utföra wodhu och sen plåstra om igen om det behövs.

– Om såret uppstår efter att man utfört wodhu och innan man hunnit be så är ens wodhu fortfarande gällande. Om det är mindre blod än tummens nagel så kan man be direkt men om det är mer blod än så, så ska man tvätta såret och få bort blodet med vatten och därefter be.

Dessa var bara några vanligtförekommande exempel. Förhoppningsvis har fingret sen länge slutat blöda men inshaAllah så har du nytta av svaret i alla fall!

Må Gud belöna dig för att du är mån om din tro och religion och frågar för att veta och förstå vad som gäller för att kunna följa det; må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att ständigt värna om sann och stadigt efterföljande och handlande utefter Guds religion och må Han välsigna oss till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i sann förberedelse och väntan på vår väntade Imam Mahdis(AJ) efterlängtade återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon speciellt vid bönetid
Den Väntades Vänner