Hur gör man när man missar bönen i skolan?

Fråga:
Salamoalaykom. Jag har några frågor- vi börjar med bönen när man är i skolan kan det hända att man missar en eller två böner hur tar man igen dom när man kommer hem? och angående drömmar sägs det nåt om drömmar i koran i så fall vad? det var alllt och må alla belöna er för svaret salam

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära broder syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för alla Hans otaliga välsignelser däribland Hans vägledning!Broder, du verkar vara ung och ändå mån om din religion mashaAllah vilket är väldigt glädjande och vi ber Gud att stärka dig ytterligare och oss alla till att följa Hans lagar inshaAllah!

Vi måste börja med att poängtera att bönen som du säkert vet är väldigt viktig och en av de wajib (obligatorisk) handlingar som man måste försöka alltid göra på bästa sätt – både när det gäller att be i tid och när det gäller att ha koncentration så måste man verkligen försöka göra sitt bästa. Det finns många hadither från Profeten(S) Ahl al-Bait(A) som påminner oss om bönens vikt och i en del hadither sägs det att bönen är så pass viktig att om den accepteras så accepteras även de andra goda handlingarna som man gör men om den inte accepteras så accepteras inte heller de andra goda handlingarna som man gör i övrigt. Med det sagt så förstår man lite bättre hur viktigt det är med just bönen och därför så måste man verkligen försöka att inte missa sina böner och inte heller ta lätt på bönen.

Här i Sverige får man trots att man går i skolan (eller jobbar) större delen av dagen ändå försöka be sina böner i tid så gott det går och göra allt för att inte missa bönerna. Det kan ibland vara svårt att be exakt vid tiden för azan (böneutrop) då bönetiden är inne eftersom man kanske har lektion under samma tid. Men däremot så har man säkert rast mellan lektionerna och speciellt under lunchen så brukar man ha lite längre rast – då brukar bönetiden vara inne så då ska man passa på och be.

Alltså kan man vänta lite med att be tills man är på rast för att det är inte heller rätt att avbryta pågående lektion. Om det känns svårt på något sätt eller om det inte finns lämplig plats för att be så kan man med hjälp av sina föräldrar och andra muslimska elever prata med skolledningen och förklara att man behöver någonstans att be eller få vara inne i klassrummet en stund under rasten för att be. Det brukar gå att ordna och man måste själv som ung muslim vara stark och stå på sig för att visa andra att man respekterar dem och samtidigt så respekterar man Gud och Hans lag över allt annat. Samtidigt så måste man visa att man är ansvarful och sköter sig och inte stannar inne på rasterna för att göra andra saker som man inte ska för då förlorar de respekten för muslimer och Islam – man måste alltså genom sina handlingar vara en god förebild och representant för sin religion broder. Så försök ditt bästa broder och inshaAllah kommer Gud hjälpa dig att be dina böner i tid och inte missa och dessutom belönar Han dig inshaAllah för att du försöker ditt bästa för att lyda Honom.

När det gäller din fråga om hur man tar igen en missad bön – om det trots allt skulle hända att man missar en bön – så är det så att man ska försöka helst så snart man kan be den bön man missat precis på samma sätt som man skulle ha bett den på den rätta tiden med skillnaden att man i sin niyyah (avsikt) tänker/säger att bönen är qadha’ (ta igen för missad obligatorisk handlig) – alltså under avsikten för bön där man normalt för morgon-bönen exempelvis säger:

اصلي صلاة الصبح رکعتين واجب عليّ قربتا الی الله تعالی الله اکبر 
assali salat al-sobh rok’atayn wajib ’alayya qorbatan ila Allah ta’ala Allaho Akbar
”jag ber morgon-bönen två rak’at (böneenheter); obligatoriskt för mig; för Guds skull och för att närma till Honom; Gud är störst”

så säger man istället:

اصلي صلاة الصبح رکعتين قضاء واجب عليّ قربتا الی الله تعالی الله اکبر
assali salat al-sobh rok’atayn qadha’ wajib ’alayya qorbatan ila Allah ta’ala Allaho akbar
”jag ber morgon-bönen två rak’at (böneenheter); jag tar igen för missad bön obligatoriskt för mig; för Guds skull och för att närma till Honom; Gud är störst”

För övrigt så fortsätter man som sagt bönen när man missat det precis på samma sätt som när man ber den i tiden – enda skillnaden ligger i avsikten alltså!

När det gäller din andra fråga om drömmar så finns det exempelvis den kända berättelsen om profeten Yousof(A) (Josef) som när han var ett barn drömmde några drömmar som han berättade för sin far profeten Ya’qoob(A) (Jakob). Han drömde ena gången om att solen och månen och ytterligare elva stjärnor föll ner på ansiktet inför honom – vad drömmen betydde visade sig senare i profeten Yousofs(A) liv. Detta var ett exempel på något som nämnts om just dröm i den heliga Koranen. Om du menade något annat med frågan så får du återkomma broder!

Må Gud vägleda, stärka, hjälpa, välsigna och belöna dig broder och oss alla till att lyda Honom och komma Honom närmare genom det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och i sann väntan på vår väntade Imam Mahdis(AJ) snara återkomst inshaAllah!

Inkluder oss i dina böner kära syskon i synnerhet under denna välsignade månaden Ramadans sista dagar och nätter
Den Väntades Vänner