På ett skämt sade jag ”jag är gud” i ett samtal med en kafir?

Fråga:
Hej!

Har varit muslim flera gånger asså liksom typ alltid varit muslim men har inte varit lika bra muslim om ni fattar vad jag menar. en gång när jag inte var bra muslim skulle jag skämta och uttryckte mig på ett idiotiskt sätt jag sade ”jag är gud” i ett samtal med en kafir om det är rättstavat, en icke troende alltså.

När jag sa det; var jag i mitt undermedvetna i kännedom om att shirk är oförlåtligt.

När jag sa det just då dock tänkte jag inte på det, och min avsikt var verkligen inte att trotsa Gud utan bara vara rolig, jag kommer straffas det dåliga och dumma skämtet jag vet och jag erkänner rättvisan i det. Hoppas ni kan hjälpa mig (Jag vet om att ni inte är lagställare eller va de heter men ni kan ju mer än mig tänker jag anta..)

Ha det bra!

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej kära syskon
All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans vägledning och förlåtelse samt för att Han inte ger upp om oss även när vi själva så gott som gett upp.
Vi har kollat upp saken och frågat en lärd för att ge dig ett säkrare svar inshaAllah! Den typen av handling infaller under ett av två fall. Om det uttalandet leder till att den typen av hånfulla skämt ökar vilket leder till att skada religionens anseende och respekten för Gud, är det givetvis haram (förbjudet) men om det uttalandet helt tas som ett skämt som inte tas på allvar alls så är det inte lika problematiskt. Huruvida just ditt uttalande infaller under första eller andra fallet baseras på vad som är allmän uppfattning. Alltså ligger skillnaden i om uttalandet uppfattas som fullt allvar eller skämt allmänt sett av andra. Självklart ska inte sådant sägas även om det är på skämt då det kan faktiskt falla in under fösta kategorin och skada religionen speciellt om icke-troende använder det som argument till egen fördel genom att mena att även muslimer som tror på Gud säger sådant. Eftersom du själv säger att det inte alls var meningen och du råkade dra det som skämt så bör du utföra tawba (uppriktig ångra och be Gud om förlåtelse) med villkoret att aldrig göra om det förstås och hoppas på Guds barmhärtighet och förlåtelse främst.
Det vi vill säga slutligen kära syskon är att en av Guds största välsignelser är att Han tillåtit porten av tawba (uppriktig ångersamhet) vara öppen för Hans tjänare. Vidare så finns det hadither där Gud säger ”Jag är vid mina tjänares tro om Mig”; med andra ord om vi ser Gud som barmhärtig och hoppas på och har tilltro till Hans barmhärtighet över allt annat så är Han större än att låta vår tro brista. Så ha tilltro till Guds barmhärtighet och förlåtelse om än dina fel och brister varit många och försök att leva så som Gud behagar och på så vis sona för synderna inshaAllah.Inkludera oss i dina böner syskon
Den Väntades Vänner