Vad gäller då man glömmer att göra sojod…?

Fråga:
Vad gäller då man glömmer att göra sojod (nedfallandet i bönen) eller tashahod (den slutliga hälsningen i bönen) i sin salat (bön)?

Svar:
Man skall upprätta dess qaza, dvs. utföra handlingen efter bönen utöver att man för försiktighetens skull skall utföra sodja sahw.[Imam Khomeini, Seyyed Khamenei, Seyyed Sistani, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi]