Varför är man automatiskt muslim när man födds? Varför är alla Guds 99 namn manliga?

Fråga:
Salam

  1. Varför är man automatiskt muslim när man födds, är det för att föräldrarna är muslimer eller är det fel inom islam att låta sina barn få välja tills de blir äldre?
  2. Varför är alla Guds 99 namn manliga?
  3. Varför hade vår profet Muhammed 11 fruar?
  4. Är en kvinna utan slöja mindre troende/muslim jämfört med en som bär slöja?
  5. Vad är kvinnans uppgift och kvinnans rättigheter inom islam när det gäller jobb, ekonomi och barn?
  6. Skulle en muslimsk kvinna aldrig någonsin kunna dela sitt liv med en icke-troende man i framtiden? Är det någon skillnad om det är en jude, kristen eller ateist man?
  7. Än idag så är det tradition från mitt hemland som avgör att föräldrarna anser vem han/hon bör gifta sig med och skulle någon av dem tacka nej är familjens heder förlorade… varför gör de så här, jag blir bara ledsen och besviken?
  8. På vilket sätt anser ni att barnen får automatiskt sin fars tro om han får barn med en icke troende kvinna?
  9. Hur uppkom sharialagarna egentligen och ska vi muslimer verkligen följa dem? Är det rätt av andra människor att avrätta och stena andra människor när dem inte ens själva är Gud?

Vad anser ni eller tycker i sådana situationer som i vår gamla historiska utveckling att alkohol användes som smärtlindring vid operationer. Var det bra eller bara nödvändigt? Det finns idag alkohol i t.ex., parfym, handsprit, läkemedel osv.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser som omfattar oss från alla håll och vars hågkomst skänker hjärtan lugn.

Alhamdulillah för det du berättar och inshaAllah hjälper Gud dig och oss alla med vårt sökande efter sanningen.

Vi har dröjt även denna gång med svaret då det känts viktigt att ge dina frågor tid utav flera anledningar. Bl.a. så att du själv hunnit fundera vidare och reflektera kring dem och möjliga svar och eventuellt även söka kunskapen på egen hand, då egen reflektion kring egna frågor, hos varje människa, är en väldigt viktig del av processen för det hela att sjunka in så det lägger grunden för en övertygelse.  Dessutom är frågorna du ställt sådana frågor som kräver grundläggande förklaring och frågor som även många andra säkert undrar så svaren kommer att vara utav intresse och hjälp inshaAllah för många andra också. Därför har vi velat försöka ge en ganska grundlig svar och har gjort lite efterforskningar för att kunna ge så kortfattat som möjligt men ändå komplettare svar inshaAllah!

1. Varför är man automatiskt muslim när man födds, är det för att föräldrarna är muslimer eller är det fel inom islam att låta sina barn få välja tills de blir äldre?

För det första så föds varje människa med fitrah (inre medfödd natur) som automatisk leder henne till tawhid (monoteism) och tro på Gud, till haqq (rätt och sanning) och det goda m.m. Och det är bl.a. p.g.a. denna fitrah som en del saker är något som alla människor överallt och under alla tider naturligt fördömer som t.ex. lögn och förtryck medan alla människor överallt och under alla tider naturligt uppskattar och dras till en del andra saker som t.ex. sanning och rättvisa. Så Gud har skapat människor med tron inrotad naturligt i deras inre, vilket man tydligt också kan se hos barn, vars fitrah ännu inte hunnit influeras av deras omgivning så mycket. Men när människor växer upp och påverkas av omgivningen bl.a. så beslöjas denna fitrah genom bl.a. synd. Det är därför som fitrahs effekt blir slumrande såvida inte den väcks upp i samband med t.ex. en omskakande händelse som vid en jordbävning eller drunkning då människan känner sig i livsfara och i sin rädsla greppar efter den enda kraft som kan rädda henne – Gud; det är hennes fitrah som leder henne till Gud.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
”GE DIG hän med hela din själ, [du som söker sanningen,] åt den rena, ursprungliga tron, den tro som Gud vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan – ingenting kan rubbas i Guds skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet ingenting [om detta].” (Den heliga Koranen 30:30)

För det andra kommer barnet under tiden den växer upp oundviklt att uppfostras enligt en viss tro, vare sig det är tro på någon av de himmelska religionerna eller andra folktron eller otro då även otro är en from av tro i sig – tron att inte tro!  När barnet väl når bologh (religiöst mogen ålder), under ungdomsåren, och klarar att söka kunskap och resonera och ta oberoende beslut, så har den självfallet ett eget ansvar att själv söka kunskap och efterforska för att nå övertygelse – och det är något som varje människa naturligt börjar göra när den når en viss ålder i synnerhet under tonåren då människan försöker strävar automatiskt efter att känna sig själv och forma sin identitet. Så det ultimata valet att välja Guds lydnad eller inte är människans eget i vilket fall men tills dess så uppfostas barnet av sina föräldrar enligt deras tro. Det finns en hadith som anger att barnet har det tro som Gud lagt i dess fitrah men det är föräldrarna som gör barnet jude eller kristen eller annan religion. Alltså när det gäller övertygelse så är det varje människas egen plikt att nå övertygelse och i denna fråga är det inte tillåtet att följa någon blint; även om det är ens egen föräldrar och även om det gäller Islam, utan människan ska acceptera Islam med sitt hjärta.

Inom Islam är föräldrar plikten att uppfostra sitt barn på bästa sätt och Islam är den ursprungliga tron som de själva även tro på och självklart så ska de även uppfostra sitt barn enligt den bästa av tro och ur den vinkeln, den rättsliga, är det som barnet automatisk räknas som muslim i enlighet med sina föräldrars tro. Så frågan om rättslig Islam och hjärtlig Islam som är nådd genom övertygelse är två olika saker.

2. Varför är alla Guds 99 namn manliga?

Att Guds Namn skulle vara manliga som så är ett felaktigt antagande, för det är dem inte. För det första så faller inte Gud under kategorin man/kvinna, utan står ovan allt detta. Gud säger:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
”Han är himlarnas och jordens Skapare. Han har skapat hustrur åt er av samma natur som ni själva; även av boskapen [har Han skapat] par [- han- och hondjur -] och så får ni tillväxa i antal. Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.” (Den heliga Koranen 42:11)

Således är Gud bortom dessa kategoriseringar vilka inte gäller för Honom. Hur det kommer sig att Guds Namn tar sig en till synes ”maskulin” form är bl.a. och framförallt språklig fråga.

I det arabiska språket, likt en del andra språk, så har även tingen en maskulin/feminin form, trots att saker och ting i sig inte har en kön. T.ex. så är solen feminin medan månen är maskulin fastän varken solen är en ”kvinna” eller månen en ”man”  o.s.v. Detta visar att språket i sig är som sådan att även ting som inte har en faktisk kön faller inom dessa kategorier. Alltså innebär det på samma sätt inte att Gud är manlig eller kvinnlig bara för att Hans namn har en yttre maskulin form och detta är det främsta som gäller i frågan.

Det var det ena; en annan språklig aspekt är att i arabiskan, precis som i många andra språk,  fungerar den maskulina formen i språket både som en neutral/omfattande form som både innefattar den maskulina och feminina samt som en enbart maskulin form som endast innefattar den maskulina. Alltså kan ett begrepps maskulina form referera bara till den maskulina eller till både den maskulina och feminina tillsammans; vilket som gäller i varje specifik fall avgörs beroende på sammanhanget begreppet använts i. Exempelvis, kan begreppet ”mo’menin” (de troende) som är den maskulina formen av begreppet, referera till ”de troende männen” specifikt eller till ”de troende” i allmänhet, vilket innefattar både de troende utav männen och kvinnorna. Däremot refererar den feminina formen ”mo’menat” (de troende kvinnorna) endast och utslutande till de troende utav kvinnor. På samma sätt kan andra begrepp även referera till och omfatta både den maskulina och feminina av något som i sig inte har ett kön egentligen och på samma sätt faller under den omfattande benämningen som är det maskulina formen.

Det finns massor av olika exempel som man kan ge inom många språk som förtydligar den här typen av fenom som har framförallt språklig grund men vi håller oss till svenskan och anger endast ett exempel som nog tydliggör saken. Begreppet ”människa” refererar till alla människor, både män och kvinnor, men det pronomen som används för att referera till en människa är ”hon”; detta fastän det inte utslutande är frågan om kvinnor utan även män kan innefattas.

InshaAllah tydliggör detta frågan!

3. Varför hade vår profet Muhammed 11 fruar?

Vad gäller antalet Profeten Mohammads(A) fruar så tjänar inte frågan ”varför” en poäng i sig; man skulle lika gärna kunna svara ”varför inte?!” t.ex.

Däremot så finns en bakomliggande fråga och uppfattning som gör att många ställer den här frågan i olika former och den uppfattningen är att antalet är för många vilket bygger på uppfattningen om att varje man ska ha en fru vilket i sin tur leder till frågan om hur det kommer sig att Profeten(S) hade fler än ett. Om man tänker efter så upptäcker man att resonemanget går ungefär som precis nämndes och i det resonemanget så bygger man på ett antal uppfattningar och antaganden om hur saker och ting ska vara och därefter undrar varför det inte varit så; när den uppfattningen och antagndet i sig inte är givet från första början. Alltså är inte en man + en fru en fastbestämd regel eller norm som i alla tider gällt eller gäller eller ska gälla utan vidare – med det sagt, så är inte heller en man + flera fruar en fastbestämd regel eller norm som i alla tider gällt eller gäller eller ska gälla utan vidare; var sak har sin plats och villkor. För att inte gå in på ämnet monogami eller månggifte som inte är frågan nu, utan kräver sin egen långa omfattande diskussion, så håller vi oss till godo med endast det som nämndes för helheten av frågan och går vidare till just Profetens(S) fall.

För att besvara den här frågan så gäller det att se efter omständigheterna under vilka Profeten(S) tagit sig dessa fruar, vilka dem var och hurdan deras omständigheter var och varför Profeten(S) gifte sig med dessa.

Profeten(S) var i tjugofem års åldern – 15 år innan han nådde profetskap – då han gifte sig med Seyyeda Khadija(A) och hade inte någon annan hustru ända tills Seyyeda Khadija(A) avled under de svåra omständigheterna muslimerna befann sig i under tre år då de hade utvisats av de icke-troende i Mecka i exil till Shi’b Abu Talib (Abu Talib dalen) utanför Mecka och befann sig under hårda sanktioner vilket var en av de strategier de icke-troende tagit till i av bekämpande av muslimerna – 10-13 år efter Profetens(S) profetskap. Det rörde sig alltså om en period på över 25 år då Profeten(S) var gift med endast Seyyeda Khadija(A) som han ofta efter hennes bortgång mindes och vars minne han alltid hedrade. Alltså var Profeten(S) från tjugofem års ålder till då han var över femtio, inte gift med någon annan än Seyyeda Khadija(A) och vilket välsignat äktenskap det var med Seyyeda Fatima Zahra(A) som dess absolut främsta frukt.

Det nämnda är viktigt att beakta och ha i åtanke då en annan underliggande uppfattning som ofta kan dölja sig i den här frågan är antagandet att giftermål bygger på lust och begär, vilket inte alltid gäller och är heller inte korrekt i Profetens(S) fall.  Skulle Profeten(S), Gud förbjude, ha tagit sig fruar för världsliga obeständiga njutningar som ändamål, så skulle han kunnat göra detta under den perioden av ungdomlighetens bästa år; men det gjorde han inte! Dessutom var nästan samtliga kvinnor som Profeten(S) gifte sig med, äldre kvinnor som redan varit gifta och blivit änkor då deras män dött i strider eller i vissa fall var frånskilda.
Även efter Seyyeda Khadijas(A) bortgång, så ger omständigheterna kring varje giftermål svar på varför Profeten(S) ingick dessa på Guds order och i lydnad av Gud trots det innebar en hel del svårigheter för honom. Vi tar några exempel;

De arabiska stammarna hade under den tiden sina speciella seder och stamlagar däribland att folk från två rivaliserande stammar eller stammar mellan vilka det rådde stridigheter inte kunde gifta sig med varandra och på så släkt besläktas, vilket ledde till att många av stridigheterna fortsatta i många år och ibland årtionden och närsomhelst kunde den ena stammen få för sig att attackera den andra stammen, döda, röva och beslagta allt vad de kunde komma åt – däribland kvinnorna som räknades som vilken annan egendom som helst. De kvinnor som togs tillfånga fick då tjäna som tjänarinnor och blev egendomen av den som rövat dem och om de som blev kvar av deras egen stam förlorade med det sitt anseende och sökte hämnd och efter ett tag attackerade tillbaka och kvinnorna bollades häremellan. På så sätt hade ingen lugn och säkerhet utan mer eller mindre alla riskerade ständigt att bli attackerade av den ena eller andra. Att giftermål skedde mellan två stammar vilket såg till att stammarna blev besläktade, var det ett tecken på att dessa stammar var allierade och kanske det effektivaste sättet att säkra freden mellan dem.

Flera av Profetens(S) giftermål byggde på en sådan grund där Profeten(S) gifte sig med en kvinna från den ena stammen och en annan från en annan rivaliserande stam o.s.v. och på så viss blev alla dessa stammar besläktade med varandra via Profeten(S) och kunde inte överskrida de nybundna släktbanden och attackera varandra. På så vis hindrades mängder av onödig blodspillan och oro samtidigt som stammarna närmades varandra och ummahn (det muslimska folket och nationen) enades.

Ett annat fall som kan nämnas som exempel, är Profetens(S) giftermål med Zayds hustru efter att de skilt sig från varandra. Zayd var någon som i en händelse kommit bort från sin riktiga familj och som Profeten(S) hade tagit hand om och som hade växt upp hos Profeten(S) likt ett ”adoptivbarn”. På den tiden hade araberna som regel att ett ”adoptivbarn” var som det egna barnet och hade samma rättigheter och skyldigheter o.s.v. I Guds lag, så är detta inte fallet utan ett adoptivbarn har sin egen plats och det egna barnet sin egen. Hursomhelst så hade Zayd vuxit upp och gift sig med denna kvinna men de hade inte kommit överens och trots medling från Profeten(S) och uppmaningen till dem att försöka komma överens, vilket återges i den heliga Koranen, så kom de till ett läge där dem skilde sig. Då beordrade Gud Profeten(S) att gifta sig med denna kvinna utav flera anledningar bl.a. för att folket skulle förstå att reglerna för ett adoptivbarn i detta fall är inte samma sak som med ett eget barn.

Alltså var Profetens(S) äktenskap en fråga om lydnad till Gud och något som hade med många kringärdande omständigheter och faktror att göra; utifrån den stora bilden så antalet något som i stort sett tillhör periferin i denna fråga!

InshaAllah kastar detta svar ljus på frågan.

4. Är en kvinna utan slöja mindre troende/muslim jämfört med en som bär slöja?

Att företa hijab är en förpliktelse inom Islam för både mannen och kvinnan och denna hijab, för kvinnans del, inkluderar bärandet av slöjan. Varje förpliktelse har inom religionen sin egen plats och ska utövas, så precis som att ha tro är en viktig del så är hijab också en annan viktig del på sin egen plats. Den kvinna i detta fall som väljer att inte bära slöja har alltså brustit i att uträtta en förpliktelse som hon är ålagd medan hon som bär slöjan har uträttat sin plikt i just den frågan –  så detta säger inte nödvändigtvis allt i fråga om graden av tro på ett direkt sätt utan framförallt handlar det om utförandet av denna plikt eller inte.

Din formulering av frågan är väldigt intressant och välvärd att notera! Detta då den fråga som oftast brukar ställas är: ”huruvida den som bär slöja är ’bättre/sämre’ än den som inte gör det, fastän en del som bär slöja har synder som den som inte bär slöjan inte har?!” Denna fråga brukar förekomma ofta och svaret på det är det som angavs ovan – var sak ha alltså sin plats och likaså räknas varje förpliktelse i graden med vilken man utfört den, så det innebär inte automatiskt att den ena är ”bättre/sämre” än den andra och vice versa.

Men din fråga om mer/mindre troende kan ses ur flera aspekter. Ena aspekten är just det som nämndes; att varje förpliktelse har sin plats och räknas på sin plats. Den andra aspekten är förhållandet mellan tro och lydnad; om man tror på Gud som den Allsmäktige Vise Allvetande Skaparen som skapat oss och bestämt lagar för oss och ålagt oss vissa förpliktelser så väljer man att lyda Honom  och visar sin tro genom lydnad av Hans lagar; och i den graden man underkastar sig Hans vilja och Hans bestämmelser och Hans lagar, är det i den graden man har tro. Så ur den aspekten kan lydnaden av Gud visa styrkan av tro och underkastelse inför Honom och på så sätt är den person som lyder sin Herre mer, också mer troende, för att denna person underkastar sig Guds vilja och uträttar en förpliktelse för att Gud sagt det fastän det kan innebära svårigheter!!!

InshaAllah är det tydlig!

5. Vad är kvinnans uppgift och kvinnans rättigheter inom islam när det gäller jobb, ekonomi och barn?

I.o.m. att frågan inte är specifik utan ställts i stort och denna fråga omfattar många olika grenar så besvarar vi i korthet.

Kvinnan har en central och viktig ställning inom Islam och en viktig roll att spela inom samhället i synnerhet inom dess viktigaste och mest grundläggande byggnadssten som är familjen och de rättigheter och förpliktelser som är avsedda för henne av Gud är enligt med Hans visdom och kunskap och utifrån kvinnas egen natur. Hursomhelst så kan en kvinna som bekant ha flera roller – mor, hustru, dotter etc – som samtliga är viktiga och avgörande för närmaste familj och hela samhället i stort.

Vad gäller jobb, utanför hemmet som vi antar att du menar, så kan kvinnan jobba så länge det sker i samspråk med hennes make, men det är maken som i huvudsak bär ansvaret för att försörja sin hustru och barnen. kvinnans egendom, vare sig det är frågan om pengar som hon tjänat in av sitt jobb eller arv som ärvt t.ex., tillhör allts henne själv och hon har förfogande över det och är inte obligerad att spendera det på sin familj, men om hon väljer själv att göra det ändå så innebär det förstås att Gud belönar henne för detta.

En kvinnas huvudsakliga plikt och ansvar som hustru är att utöva sina äktenskapliga plikter bland vilket barnafödande ingår och hon är inte obligerad till annat utöver det, inte ens att arbeta i hemmet, utan att hon gör det är också något som Gud belönar henne. Mannen å sin sida är obligerad att utöva sina äktenskapliga plikter gentemot sin hustru och därtill bär försörjningsansvaret som nämndes. Det gäller att inse att Islam är så mycket mer än bara plikter och rättigheter; det är kärlek! Det innebär att om kvinnan arbetar i sitt hem, uppfostrar barnen eller spenderar sina pengar för sin familjs ökade välmåga fastän inget av dessa egentligen är hennes plikt, så handlar det om kärleken hon har för sin familj och det i sig är en kärlek i Guds väg och en form av dyrkan som Gud belönar henne för. Samma sak gäller för mannens del. Så många ggr är det inte frågan om att, bildligt talat, sätta en linjal och dra streck där ens plikter slutar och rättigheter börjar och inte ta ett steg till, utan det handlar om en högre andlig kärlek och anda som leder till ett samförstånd mellan makarna där båda för familjens skull i Guds väg gör mer än vad som egentligen är deras plikt.

InshaAllah är detta svar utav hjälp.

6. Skulle en muslimsk kvinna aldrig någonsin kunna dela sitt liv med en icke-troende man i framtiden? Är det någon skillnad om det är en jude, kristen eller ateist man?

Nej och nej; detta beror bl.a. på alla de faktor som spelar in i frågan däribland det faktum att Islam är ute efter att bygga upp stabila och starka familjer som utgör en stadig och harmonisk grund för samtliga som lever inom den familjen, både vad gäller makarna och även barnen som är oerhört känsliga för sin omgivning som sätter spår och formar deras personlighet och som kommer att vara framtidens vuxna som bygger samhället.

7. Än idag så är det tradition från mitt hemland som avgör att föräldrarna anser vem han/hon bör gifta sig med och skulle någon av dem tacka nej är familjens heder förlorade… varför gör de så här, jag blir bara ledsen och besviken?

Som du själv säger så är det frågan om en hel del traditioner och kulturella företeelser bland olika folk och inom olika kulturer. Kultur och traditioner är inte alltid något dåligt utan det finns många fördelar med det och mycket gott att hämta. Precis som vår älskade Profet(S) kämpade starkt mot de skadliga och onda traditionerna och företeelserna så å andra sidan uppmanade han och befäste de goda traditionerna och förteelserna. Exempelvis var generösitet en av de goda egenskaper för vilken araberna under jaheliyya (ignoransens tid) var kända och Profeten(S) hyllade och uppmuntrade denna egenskap både i ord och med handling även under Islam. Så det gäller att ta de goda, det som faller inom ramarna för vad Gud behagar, från traditioner och egenskaper och allt vad det är i denna värld och kämpa mot det onda av det.

Hursomhelst, i frågan om giftermål, så är föräldrarnas tycke och tanke utav vikt, framförallt då de har erfarenhet och framförallt fadern då han har hand om försörjningen och med det även är ute i omvärlden mer och känner till mer och har mer att gå på när det gäller avgörande beslut.
Med det sagt så har även tjejens åsikt i detta fall av vikt och vigseln är korrekt endast om tjejen själv accepterar giftermålet. Alltså kan inte en tjej ”giftas bort” som så mot hennes egen vilja och om hon verkligen inte vill, utan hennes samtycke är ett obligatoriskt villkor i frågan!

Frågan är omfattande och massor av olika saker kan spela in och det kan diskuteras ur många aspekter så vi väljer att inte utveckla det mer än så eftersom det inte rör något specifikt eller mer ingående sakfråga.

8. På vilket sätt anser ni att barnen får automatiskt sin fars tro om han får barn med en icke troende kvinna?

En muslimsk man får inte ingå ett permanent äktenskap med en icke-troende kvinna till att börja med. Hursomhelst och som nämnd i svar på den första frågan så enligt Islam och enligt den hadith som återgavs samt Koranversen, födds varje barn med den ursprungliga tron som är Islam och det är föräldrarna som sen uppfostrar den enligt olika tron. I ett muslimskt samhälle med muslimska föräldrar har barnet också rättigheten och förmånen att vara rättsligt muslim och efter att barnet når bologh (religiöst mogen ålder) så gäller det för denne själv att reflektera och nå övertygelse.

9. Hur uppkom sharialagarna egentligen och ska vi muslimer verkligen följa dem? Är det rätt av andra människor att avrätta och stena andra människor när dem inte ens själva är Gud?

Det som kallas för Sharia-lagar är egentligen samtliga lagar som Gud angett i Koranen och via Sin Profet(S) genom hans sunnah (Profetens(S) förfarande och tillvägagångssätt i ord och handling). Tror man på Gud så följer man Hans bestämmelser! Avrättning/stening är specifika lagar som har specifika villkor som måste uppfyllas till att börja med för att en sådan dom ska tilldelas av en domare med specifika egenskaper och villkor. Skulle ett brott begås och alla villkor uppfyllas så att en sådan dom skulle fällas och ett sådant straff bli aktuellt, så handlar det inte längre om något annat att lyda Gud i frågan och om Han har sagt att vid ett sådant brott, med dem och dem villkoren, så gäller det och det straffet, och den ska verkställas av den och den människan med dem villkoren, så är detta vad som gäller om vi vill lyda Gud och följa Hans lag!

10. Vad anser ni eller tycker i sådana situationer som i vår gamla historiska utveckling att alkohol användes som smärtlindring vid operationer. Var det bra eller bara nödvändigt? Det finns idag alkohol i t.ex., parfym, handsprit, läkemedel osv.

Till att börja med så är det viktigt att veta att det finns två sorters alkohol – den berusande som förtärs och som gäses fram samt den industriella som är tillverkad på konstgjord vis. Den berusande alkoholen som är förtärbart, är haram (förbjudet) och dessutom najis (religiöst oren) medan den industriella alkoholen som inte är förtärbart är inte najis enligt de flesta maraji’ (rättslärda som man efterföljer). Så den berusande alkoholen går men är haram att dricka medn den industriella alkoholen inte går att dricka till att börja med och är förbjudet utifrån det.

Det finns mycket som skett i historien som man kan tycka det eller andra om men i vår nuvarande situation och utifrån vi är muslimer så har Gud föreskrivit för oss regler som vi förhåller oss till i lydnad av Gud som är vår Skapare och är den Allvetande och Vise som satt dessa föreskrifter utifrån Hans omfattande kunskap om oss människor däribland vad som är nyttigt och skadligt för oss.

I din hypotetiska fråga om den alkohol som kan ha använts vid operationer för smärtlindring eller som bedövningsmedel, är den berusande drickbara alkoholen så är den som sagt både haram (förbjudet) och najis (religiöst oren) och med det förbjudet att förtära. Och hur man ska bedöma det som varit i historien i den här frågan är inte riktigt vår plats att avgöra om men det är värt att bära i minnet att det som i Guds religion är förbjudet och som dessutom uppenbarligen överskuggar människans förnuft och omdöme kan varken har varit bra eller nödvändig eftersom, å ena sidan är Guds religion en och samma i grunden och människan är samma människa medan det å andra sidan har, minst så länge som alkohol funnits, även andra medel t.ex. olika medicinska växter och örter som haft funktionen av smärtlindrande eller bedövningsmedel också funnits.

Men om det är frågan om industriellt tillverkad alkohol och som idag används i bl.a. parfym och för disinfektion så är den enligt de flesta maraji’ (rättslärda som man efterföljer) inte ens najis (religiöst oren) och utgör därför heller inte några problem!

InshaAllah förtydligar detta svar frågan.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla och uppliva våra hjärtan till att ständigt söka sanningen, se och urskilja den och följa den oavsett läge, i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A), i uppriktig och effektiv förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon
Den Väntades Vänner