Vad säger Islam om syd och nordpolen?

Fråga:
Vad säger Islam om syd och nordpolen och har det någon relation till Imam Mahdi(AJ)?

Svar:
I Guds Namn

Vi har hadither som bland tecknen inför Imam Mahdis(AJ) ankomst talar om att ”solen gryr från väst!” Alltså från motsatt håll än vad det brukar. Sen har det tolkats olika under olika tider. Bland de senaste vetenskapsrelaterade teorierna är att jordens rotering kring sin axel, skulle ändra riktning. Även där finns det olika teorier från att isen i polerna smälter så mycket att det rubbar balansen till att något yttre föremål får det hela i obalans.

Observera att det nödvändigtvis inte är förklaringen till vad som kommer hända som hadithen syftar på, utan i dagsläget bara möjliga teorier.
Däremot har vi även i autentiska återberättelser från både sunni och shia något som kallas ”återvändandet av solen” som är bland Profetens(S) mirakel och som även skett för ett par andra profeter(A) och återges i den heliga Koranen.Må Gud påskynda Hans ankomst inshaAllah!