Måste man be när man fastar…?

Fråga:
Hej! Jag har en fråga. En del människor säger att man måste be när man fastar och andra säger att det inte behövs, bara om man fastar för Gud och gör det av renhet och att man gör det för att känna hur de fattiga har det. TACK!

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam

Allt tacksamhet och lovprisande hör till Gud världarnas Herre som välsignat oss med månaden Ramadan; vi önskar dig månaden Ramadan karim och mubarak inshaAllah!

Angående din fråga; Gud säger i Koranen:

”… Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider” (den heliga Koranen 4:103)

Denna vers visar att bönen är en plikt för troende och vidare finns många fler verser och hadither som ytterligare styrker detta. Snarare menas att bönen är ’amood ad-din (religionens stöttepelare) och att dess acceptans är villkoret för alla andra dyrkanshandlingars acceptans. Bl.a. följer:

Den Heliga Profeten(S) sade: ”Den som tar lätt på bönen är inte av mig. Nej, vid Gud, en sådan person kommer inte att nå överflödets källa (kawthar).” [Man la yahduruhul faqih, vol 1, s. 206]

Profeten(S) sade: ”Den som inte ber (inte gör salat) utan anledning, ingen av hans gärningar accepteras.” [Mostadrak, vol. 1, s. 175]

Fler hadither kring bönen kan du läsa på följande länk:

http://sunnah.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=95

Dessa hadither går alla tillbaka till Profeten(S) vare sig han är den som uttalar de eller Imamerna(A) som återberättar från honom och Profeten(S) talar endast uppenbarelsen ord och tolkar endast den heliga Koranens skrift som är Guds ord enligt Guds vilja. Alltså är bönen bland det allra viktigaste, om inte det absolut viktigaste, som en troende har som plikt att uträtta och alla andra dyrkanshandlingar följer efter bönen. Att påstå att fasta utan bön går an är en absolut tom och ignorant påstående och stämmer inte alls. Utöver att känna medlidande med fattiga är fastans andra syften att rena sin själ och närma sig Gud och detta gör man främst via bönen. Vi ber dig att ta vara på denna månad och uträtta bönen som inshaAllah för dig närmare Gud – må Han acceptera alla dina dyrkanshandlingar och steg mot Honom inshaAllah!

I välsignelsen av denna månad under vilken Gud inbjudit alla Sina tjänare och låtit himlarnas portar vara vidöppna, förlåter synder och hörsammar böner och besvarar åkallelser ber vi Honom att förlåta alla våra synder och vägleda, stärka, hjälpa och välsigna dig och oss all till att utföra våra plikter gentemot Honom och vara värdiga tjänare på Hans stig i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner!

Den Väntades Vänner