Ayatollah Hossein Ali Montazeri(RA)

Barndom och Utbildning
Hossein Ali Montazeri(HA) är född år 1992 e.kr. (Islamisk månkalender) i Najaf Abad, en liten stad väst om Isfahan. Hans far, Hajj Ali, var en vanlig jordbrukare som ägnade sig åt läsning och utlärning av Quran och Islamisk etik, vid sidan om sitt vardagliga jobb.

Ayatollah Montazeri började lära sig persisk literature och arabisk gramatik vid sju års åldern. När han var tolv började han på den teologiska soklan i Isfahan. Under sju år studerade han entusiastiskt de flesta juridiska litteraturerna och filosofiska böckerna. Hans lärare var bland annat Hajj Aqa Rahim Arbab och Hajj Mohammad Hassan Alem Najaf Abadi. På så sätt blev han en känd lärare inom dessa ämnen redan vid ung ålder. Vid 19 års åldern flyttade han till Qum för fortsatta studier. Där kom han i kontakt med Ayatollah shahid Mutahhari(RA). Han tillsammans med Shahid Mutahhari(RA) studerade Islamisk etik hos den stora Ayatollah Imam Khomeini(RA) på Feyziyyeh skolan. Andra kända lärare han har studerat hos är Ayatollah Baha’oddini, Ayatollah Hojja Tabrizi och Seyyed Sadr al-din Sadr.

Hans verk

Ayatollah Montazeri har skrivit många vetenskapliga böcker bland annat:
1.    Nahayat Al-Osul Grand Ayatollah Borujerdi
2.    Al-Badr Al-Zahir fi Salat Al-Jom’a wa Al-Musafir
3.    Dirasat fi Wilayat Al-Faqih wa Fiqh Al-Dowlat Al-Islamiyyah in four volumes
4.    Kitab Al-Zakat
5.    Kitab Al-Khums wa Al-Anfal