Är det haram för killar att ha hål i öronen?

Fråga:
Saalam, jag undrar fall det är haram för killar att ha hål i öronen? (det står att män inte ska efterlikna kvinnor o tvärrtom, men står det någonstans i koranen att män inte får ha hål i örna?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland välsignelsen av vägledning genom den heliga Koranen och Sin älskade Profets(S) sunnah (förfarande och tillvägagångssätt i ord och handling) och Ahl al-Bait(A)!

Att göra hål i örat för män är i sig självt inte haram (förbjudet) som så men på platser där det inte är ett vanligtförekommande sed att ha hål i öronen och pojken/mannen gör sig föremål för utpekning är det inte heller tillåtet. Det är som du nämner haram (förbjudet) för män att efterlikna kvinnor och vise versa; däremot kan det vara så att på vissa platser är det ett vidspritt sed för män att ha hål i örat och använda örhänge men det är inte direkt vanligt i vår del av världen.

Detta svar är allmänt om själva principen och inget regelrätt som du kan följa; därför rekommenderar vi att du vänder dig till din marji’ (rättslärd som man efterföljer) för att vara på den säkra sidan och ställer frågan för att på så vis få en fatwa (rättsutlåtande) som du kan följa och implementera rakt av.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Han heliga ord i Koranen samt Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) sunnah och läror inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon
Den Väntades Vänner