Skägget i Islam?varför dödsstraff?Att ta med sig bibel in i Iran?

Fråga:
Salaam! Jag har 3 frågor som jag har undrat över, även diskuterat med en imam men skulle vilja ha en bekfräftelse/förtydling om ni tycker samma sak.
1. Skägget i Islam, måste det finnas ”överallt” på ansiktet eller räcker det med att skägget finns på hakan? (Sayyid Sistanis tolkning), dvs spelar det roll vart man har skägg på ansiktet eller är det bara hur mycket man har som spelar roll?
2. I Koranen står det: ”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor”, varför finns det då dödsstraff på att konvertera ifrån Islam?
3. Är det tillåtet att ta med sig bibel in i Iran, eftersom att en vän till mig påstår att hans vän varit där för att missionera och det typ inte är tillåtet att ta med sig bibel. Hur pass mycket är missionen begränsad i Islam för icke-muslimer?(Ingen Sharia fråga, men om ni kanske vet :)).
Tacksam för svar!

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans vägledning och för att ha välsignat oss med Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) – må vi vara deras sanna följe inshaAllah!
1. Som allmän regel bör det vara så pass att det i allmänhet tolkas som att ha skägg – den allmänna tolkningen, ’urf som det kallas, är alltså det avgörande måttet i frågan.
Som svar på frågan om det är tillåtet att raka skägget så att det finns kvar på hakan svaras det på Seyyed Sistanis(RA) sida att det enligt ihtiyat wajib (obligatorisk försiktighet) inte är tillåtet. Alltså kan detta tolkas som att skägg bör omfatta mer än endast hakan. För säkerhetsskull rekommenderas att man vänder sig till sin egen marji’ (rättslärd som man efterföljer) i just denna fråga för säkrare svar då det kan möjligen förkomma någon smärre skillnad.

2. Den versen du refererar till ”لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” (Den heliga Koranen 2:256) konstaterar i själva verket ett faktum; nämligen den att tro eller tycka inte kan tvingas på människor för att hjärtat behöver övertygas. Versen syftar alltså till att det är omöjligt att tvinga någon att tro på något den inte tror på – det går bara inte. Man kan till synes låtsas tro men om man inte tror i hjärtat så tror man inte. Exempelvis kan man aldrig tvinga något att tycka om eller tycka illa om någon annan. Frågan gällande murtadd (den som avsäger sig Islam och går ur tron) är en helt annan fråga och dess hokm (lag) baserar på helt andra grunder. I själva verket handlar det om en samhällslag som är till för att bevara samhället, dess ordning och människors religion och tro. Om en person inte längre vill tro på Islam och vänder sig från religionen inom sig själv – oavsett anledning – så har ingen med saken att göra så länge personen i fråga inte öppet visar sitt omvändande eller förespråkar för att påverka andra. Dödstraffet blir aktuellt då en person som vänt sig från och tagit sig ur tron också försöker påverka andra och arbetar för att vända andra människor bort från tron och denna hårda straff beror mycket på den stora fara som detta medför då vanliga människor som ofta inte är tillräckligt kunniga och insatta inom sin egen tro, lätt kan påverkas och bli uppspelta utan att riktigt tänka igenom saken ordentligt och basera sina beslut på forskning och eftertanke sanarare än hörsägen och tvivelsam information.

3. Det är nog tillåtet att ta med sig en bibel in i Iran för eget bruk. Däremot är det för andra religionsanhängare begränsat med missionerande för sin religion i ett muslimskt land där majoriteten är muslimer. Detta p.g.a. av att i ett sådant fall skulle alla från forskare och intellektuella till vanligt folk exponeras för missioneringen och som vi tidigare påpekade så kan vanligt folk som inte har tillräckliga kunskaper och med det inte heller de rätta grunderna för att analysera och kritiskt granska den information som sprids istället riskera att känslomässigt och grundlöst påverkas. Däremot så är forskning gällande andra religioner i vetenskapliga sammanhang och institut förekommande och tillåtet så länge det sker inom sina ramar.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till följet av Sin älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i sann väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst inshaAllah!
Må Gud välsigna oss till att i större grad förstå och ta del och vara på månaden Ramadans välsignade dagar och nätter inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner käre syskon i synnerhet under dessa sista dagar av månaden Sha’ban och under månaden Ramadan
Den Väntades Vänner