Ifall man får tatuera sig men inte vilken som helst…?

Fråga:
Jag är muslim och undrar ifall man får tatuera sig men inte vilken som helst ja hade tänkt och göra en tatuering med tre hjärtan och mina föräldrars namn och mina yngre bröder o ja vill veta ifall det är haram eller inte då hade ja tänkt att ha den på skulderbladen vid ryggen. snälla svara för det är inte vilken tatuering som helst.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud som vägleder Sina tjänare!

Så som det angett tidigare i svaret på en liknande fråga:

Tatuering

… så är tatuering i SIG inte haram om det inte medföljs av omständigheter som gör att det blir otillåtet; några exempel på möjliga sådana har nämnts i länken!

För övrigt så rekommenderar vi ändock att du vänder dig till din marji’ (rättslärd som man efterföljer) med en konkret och specifikt ställd fråga om ditt fall för att inshaAllah få ett säkrare utlåtande då det kan finnas smärre skillnader och ditt specifika fråga kan kräver ett specifikt svar.
Sedan så, eftersom tatuering är något mer eller mindre permanent och som många ändrar inställning till i ett senare skede av livet så kan det vara väldigt bra att tänka sig en extra gång för om man kan visa sin respekt och kärlek för familjen, vilket vi förstår att det är det som det handlar om ditt fall, på ett ännu bättre och mer bestående sätt?!

Må er vackra familjeband stärkas ytterligare genom åren och må du och vi alla lyckas vara verkligt tacksamma och visa vår tacksamhet till Han som välsignat oss med dessa människors närvaro i våra liv, genom att vara goda representanter för Hans vackra budskap genom våra ord och handlingar – må vi alla välsignas till att tacka Gud så som Han är värdig genom det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och förberedandet för vår väntade Imams(AJ) efterlängtade återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon
Den Väntades Vänner