Vad som gäller om en hund kommit nära och slickat på ens hand…?

Fråga:
Salaam vad säger de olika rättslärda om vad som gäller om en hund kommit nära och slickat på ens hand. Hur blir man ”ren”. Vidare, vad gäller om man endast rör en hund, utan att fukt varit inblandat? wa salaam o aleikom

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon
Tack för din fråga.

Hund är en av de djur som är najis (oren) i sig men gör inte någon som rör den najis (oren) om inte fukt finns inblandat. Alltså om hunden enligt exemplet slickat någons hand så är handen därmed najis och måste göras tahir (ren) och det görs genom att tvätta med rent vatten vars mängd är lagom – alltså om man tvättar under vanligt kranvatten exempelvis, så räcker det att tvätta enligt vanligt bruk men om inte rinnande vatten finns tillgängligt utan endast en begränsad mängd, så måste man under två omgångar minst, hälla vatten på det orena området (handen i detta fall); villkoret i båda fall är att eventuell oren massa avlägsnas också – det vill säga i detta fall, inget saliv förblir kvar på handen heller. Om man enbart rör en hund utan att fukt varit inblandat så blir man inte najis men för säkerhets skull så vore ju det bättre att tvätta händerna ändå!

Detta är ett allmänt svar på din fråga som i stort sett är densamma hos alla maraji’ (rättslärda som man efterfäljer). Eftersom frågan är rätt vanligt förekommande så bör svaret finnas angivet på olika maraji’s hemsidor bland ”vanliga frågor”. Därför rekommenderar vi dig syster, att ändå för säkerhets skull, söka dig till din marji’s hemsida och dubbelkolla!

Må Gud vägleda, stärka och välsigna dig och oss alla till att utföra våra plikter i Hans väg på bästa vis och följa Hans stig i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon
Den Väntades Vänner