Hur ser den islamska tron på skönhetsidealen i samhället ut?

Fråga:
Hej!

Jag och en kompis håller på och skriver projektarbete. Det handlar om hur rådande skönhetsideal påverkar barn och ungdomar, och vilka konsekvenser det kan leda till för barnet och ungdomarna. (ex. anorexi, mobbing, tillslut självmordsbenägenhet).

Min fråga lyder:
Hur ser den islamska tron på skönhetsidealen i samhället ut? Hur ska man som förälder hantera och stötta sitt barn i dagens utseendefixerade värld? Näms det i Koranen?
Jag skulle bli väldigt glad om du ville svara på min fråga, du behöver inte svara exakt på frågorna, utan berätta lite om dina åsikter kring detta!

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland skönheten.

Inom Islam har vi hadither (återberättelser) som lyder ”Gud är vacker och älskar skönhet”. Skönhet är alltså något uppskattat inom Islam och inget att ta avstånd ifrån; tvärtom! I Guds skapelse finns Hans tecken och världen är full av skönhet i olika former i allt från blommer till djur till natur och människan är uppmanad till att se sig om och samtidigt som hon njuter av dessa skönheter också reflektera. Skönheten blir alltså ett medel till för uppnåelse av ett större ändåmål.

Vidare genom den heliga Koranens verser samt Profetens(S) sunnah (förfarande och tillvägagångssätt i ord och handling) har vi inom Islam uppmanats till renhet – såväl inre som yttre. Det är rekommenderat att ha rena kläder och se ordentlig ut, parfym är något vår älskade Profet(S) tyckte väldigt mycket om och använde en hel del så även det är rekommenderat, därtill är det också högst rekommenderat för en make och maka att pryda sig för varandra; så exemplen är många i det avseendet! Detta kort i fråga om själva konceptet skönhet och vackerhet inom Islam.

Däremot är det ganska uppenbart att vad som refereras till som ”skönhetsideal” och modéindustrin som konsumerar enorma summor och som blivit till ett ändamål i sig på det sätt som absorberar samhället och korrumperar människors själar och fixerar allt vid det yttre utseendet är långt ifrån samma sak.

Islam är en medelväg som uppmanar till måttlighet för människans sanna lycka – både överdrift eller underdrift är att undvika. För att uppnå detta förekommer det ramar och riktlinjer att följa; likaså i fråga om skönhet där allt inte är till för vemsomhelst att skåda utan människans värde och bästa väger högst!

Dagens modéfixering är helt klart en överdrift vars skadliga effekter idag gjort sig högst synliga varav några ni själva nämnt. Detta fenomen fängslar praktiskt taget människor och genom att rikta all deras fokus, enegri, kraft och ansträngning till att följa en illusion för att nå ett mål som när allt verkligen kommer omkring inte betyder något, hindrar dessutom människans intellekt från utveckling och blomstring; detta är givetvis förkastad inom Islam.

Anta att någon lyckas vara den främsta supermodellen; skulle han/hon drabbas av en dödlig sjukdom orsakad av en pytteliten virus eller i slutet av dagen är helt ensam utan varken vän eller familj – vad hjälper då supermodeltiteln och den yttre prydnaden som är obeständig och snabbt avtar?! Och detta inte på tal om all den finansiella och intellektuella fokus och förmåga som slösas för att skaffa sig de senaste modesplaggen av de kändaste märken istället för att öka sina kunskaper, hjälpa andra eller helt enkelt bli en bättre människa som vid slutet av dagen kan sova lugnt?! Tänk om all den fokus, kraft och pengar som modé och ”skönhets” industrin idag bränner upp skulle istället riktats mot att hjälpa fattiga människor och undernärda barn som inte har mat att äta och till för medicinsk forskning?! Hur skulle världen se ut då?! Och inte på tal om all mänsklig förmåga som slösas och går förlorad häremellan! Genom att endast se en människans yttre kropp och göra det till en sak att köpa och sälja, nedvärderas inte endast den människan utan hela det mänskliga samhällets riktning kan ifrågasätts!

Hursomhelst är detta en fråga som kan sägas mycket om men kort och gott kan sammanfattningsvis sägas att Islam ger människan en mycket högre värde än att låta henne begränsas till en dödlig kropp samtidigt som det anger att kroppen utgör en av människans aspekter och har därmed sin rätt och ska tas väl omhand och är förbjudet att tillföra skada!

Vi hoppas att detta svar kan vara utav hjälp för er och önskar er lycka till med ert arbete!

Må Gud vägleda och välsigna er och oss alla till att prydas med själens inre bestående skönhet och förenas med den verkliga och högsta av Skönheter inshaAllah!

Den Väntades Vänner