Tatuering, inom sunni, är haram?

Fråga:
Salam Alaykom! Jag undrar om tatuering, inom sunni, är haram. Min kompis vill tatuera sig, och är sunni. Jag har varnat honom flera gånger om att det är haram eftersom man inte lämnar tillbaka sin kropp som den var från början. Om jag får ett tydligt svar till detta blir jag jätte glad.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans vackra skapelse och välsignelsen av vägledning!

För det första är det berömsvärt att du försöker hjälpa din vän – må Gud belöna dig inshaAllah och vägleda er och oss alla till Sig inshaAllah!

Liknande frågor har ställs av andra syskon och besvarats i den mån möjligt och vi rekommenderar att ni tar del av dessa svar som ni hittar under FAQ på www.islamportalen.se; för enkelhetens skull följer nedan fyra av dessa svar med frågetitel och direktlänkar.

Vi är alla muslimer och syskon i tron men vi bör dock ändå poängtera att följande svar bygger på Shiitisk fiqh (rättslära) som kan skilja sig på sina håll inom vissa frågor från våra sunni syskons, inom vilket det också finns flera skolor som våra sunni syskon efterföljer. Rätt ska vara rätt; så därför är det viktigt att ta detta i beaktande och göra så att syskonet också frågar den sunni inrikting och rättskola som han efterföljer för att få del av deras svar. Däremot så följer längst ner några logiska argument för alla oavsett!

Hursomhelst så skadar det ändå inte och vi rekommenderar att ni ändå tar del av informationen på följande länkar:

1. ”ifall man får tatuera sig men inte vilken som helst…”

2. ”om man nu har en tatuering och ångrar sig, vad ska man göra?”

3. ”är tatueringar haram?”

4. Följande är en del av våra maraji’s (rättslärda som man efterföljer) svar då frågan ställts till dem:
”vilken regel (hokm) gäller tatuering?”

Oavsett vilken rättskola man efterföljer så är ren förnuft ändå något som vi alla via Guds välsignelse har tillgång till och är förpliktigade att använda så för alla syskon – oavsett trosinriktning – följer några logiska argument som kan vara värda att reflektera kring:

– Ta i beaktande att tatuering – i den moderna form som förknippas med icke- och ibland anti-islamiska företeelser – inte är någon Islamisk företeelse eller av Islam rekommenderad sådan, så även om tatuering i sig inte är förbjudet, är det ändå inget påbjudet och kan t.o.m. vara förbjudet under omständigheter och sett ur större kontext; så som även framgår av de olika fatwa (rättsutlåtande) i sista länken.

– Via den heliga Koranen och hadith förbjudes och råds de troende från att efterlikna icke-troende i synnerhet i handlingar och världsligt bundna tycken så om man väljer att utföra något som visserligen inte är haram (föbjudet) rättslagsenligt inom fiqh men sätter sina spår och kan påverka den själsliga nivån kan sägas bero mycket på vilken nivå av insikt och själslig utveckling man sätter som mål för sig själv som människa och muslim – ens handlingar bör då vara i nivå med och i riktning mot ändamålet och bara för att något är halal (tillåtet) så betyder det inte att man måste/ska göra det så att säga om man vill nå vissa högre mål.

– Dessutom handlar en medveten människa med syfte och värdigheten av en människa som bär en vacker tro på Gud och Hans budskap är stor och synd att låta komma till skada – så en viktig fråga att ställa sig vore; vad är mitt syfte med att skaffa mig en taturing? Och, är det värt och för det mig närmare Gud och sann lycka?

– Utöver att Guds skapelse är vacker som den är så är en annan viktig och rent logisk aspekt och fråga (och förslag) som naturligt framträder i fråga om tatuering att: när det går att ha liknande mönster med exempelvis henna som enkelt går att få bort och ändra – om man skulle ångra sig eller bli less, vilket är lättare hänt än man tror innan man skaffat tatuering, och som en hel del muslimska syskon faktiskt varit med om och fått erfara den svåra vägen – varför göra permanent tatuering? Man har ju då fått sin ”tatuering” med förmånen att den inte är permanent!

InshaAllah kan detta svar medföra reflektion och vara utav hjälp för våra syskon.

Må Gud vägleda och välsigna er syskon och oss alla till att vara ambitiösa i vår själsliga utveckling och ta våra steg i Guds väg och komma Honom närmare i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon

Den Väntades Vänner