En fråga angående kortärmad klädsel inom vården

Fråga:
Salam w aleykom! Jag har en fråga angående kortärmad klädsel inom vården. Min fru vill läsa till en utbildning inom vården och bär idag hijab, alhamdolilah. Hur kan man göra på bästa sätt? Det är absolut det enda hon vill utbilda sig till, inom vården. Orsaken är den att man måste bära kortärmat pga infektionsrisk. InshAllah ni kan ge oss ett svar.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära broder

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland den oerhörda välsignelsen av vägledning och iman (tro).

Att utbilda sig och överhuvudtaget att söka kunskap är en av de mest rekommenderade handlingar som alla muslimer manats till. Att hjälpa människor på olika sätt är även det en oerhörd rekommenderad handling. Att din hustru är alhamdulillah troende och bär hijab är också det väldigt bra och likaså viljan att utbilda sig dessutom och hjälpa människor.

Att utbilda sig inom vården och arbeta med det är i sig inget haram (otillåtet) men det får inte leda till att man gör saker som är haram (otillåtna). Att ha kortärmat går emot hijaben och är inte tillåtet. Så länge man utbildar sig så kanske det inte blir aktuellt att ha kortärmat och då går det att gå utbildningen utan problem men sedan efter det, om man skulle vilja arbeta så måste försöka komma överens med arbetsgivare om att kunna ha uppgifter som inte går emot ens religion. Vad gäller kortärmat kanske man kan ha som alternativ att använda disinfekterade lösa ärmar eller engångsärmar eller göra på annat sätt som faller inom religionens medan man utför sina arbetsuppgifter. Samma sak gäller t.ex. i fråga om hudkontakt med icke-mahram (religiöst främmande män) vad gäller för en kvinna och vice versa och hur man kan utföra sina uppgifter utan att begå haram. Kan man komma överens med sin arbetsgivare och på olika sätt lösa och komma runt den typen av problem så är det helt ok att arbeta. Exempelvis finns det arbetsgivare som har förståelse för sådant och det går att nå en överenskommelse med och ibland finns det platser där kvinnliga patienter själva vill ha kvinnliga sjuksköterskor och manliga patienter som vill ha manliga sjukskötare o.s.v. Därtill finns det olika grenar inom vården där en del kanske inte kräver att man ska ha kortärmat eller liknande utbildningar som är vårdrelaterade och där den typen av komplikationer inte förekommer.

Som ni förstår är frågan inte att utbilda sig inom vården, för det är det inget fel på i sig, utan frågan är huruvida detta leder till att man behöver göra saker som går emot religionens föreskrifter och dessa får man inte göra. Islam är som sagt för kunskapssökande och kunskapsskaffande, utbildning och arbete och att man försöker försörja sig själv men samtidigt så är arbete inte wajib (obligatorisk) för kvinnan så som det är för mannen, och om kvinnan vill arbeta så kan hon göra det men precis som för mannen så gäller det att det faller inom ramarna för religionen. Gud är vår skapare och Han vet vad som är bäst för oss och Han har fastställt religionens föreskrifter för vårt eget bästa även om vi inte förstår hur allt ligger till – detta medan Gud Själv är inte i behov av något; varken vår dyrkan eller lydnand eller olydnad tillför Honom någon skada eller nytta. Vår lydnad visar vår kärlek och underkastelse inför vår Herre och Gud och vår Skapare som älskar oss mer än ett mor älskar Sitt barn. Att Gud ska ha en central roll i våra liv och att vi ska anpassa våra liv till Hans välbehag och ibland gå emot vår egen tycke, drömmar, önskemål och vilja för Hans skull gör att Gud, den Allsmäktige som vet allt och mäktar till allt och som allt är i Hans makt är på vår sida och ger oss flerfaldigt av Sin generösitet och hjälper oss till sann evig bestående lycka inshaAllah.

Vi föreslår att ni undersöker saker vidare i ljuset av detta och inshaAllah vägleder Gud er till rätt val.

Må Gud vägleda och välsigna er och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A) hjärtligt i ord och handling i varje steg och ögonblick av våra liv inshaAllah!

Inkludera oss i era böner speciellt under den heliga månaden Ramadan – må den vara mubarak över er och oss alla inshaAllah

Den Väntades Vänner