Är det okej att ha tandställning?

Fråga:
Är det okej att ha tandställning? Om man inte jag använt vissa plagg/kläder i år ska man ta ut en viss summa för dom isåfall hur mkt för varje plagg?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser.

Tandställning är något man har i medicinskt syfte och är ok att ha.

Om plagget är nytt och förblivit oanvänt under ett helt årsperiod, så tillkommer khums (1/5 överskottsskatten) till den. Med andra ord, ska en summa motsvarande en femtedel av priset plagget köpts för tas ut som khums. Exempelvis om plagget kostat 100 kr så motsvarar 1/5 av dess pris 20 kr;

1/5 x 100 = 20

Denna summa tas ut som khums. Minns man inte exakt pris så ska man uppskatta ungefär hur mycket man troligen köpt plagget för och ta ut en femtedel. Och detta gäller för all annan ny och oanvänd föremål som man köpt och som det passerat ett år över utan att man begagnat den.

Khums i sig består av två delar: sahm al-Imam(AJ) (Imamens(AJ) del) & sahm as-sadat (seyyedernas del).

Sadaqa (allmosa) är som bekant haram (otillåten) för de fattiga som är seyyed och av Profeten(S) och Ahl al-Baits(A) börd, men sahm as-sadat ur khums är tillåten och specifikt avsedd för de utav denna grupp som har det sämre ställt och behöver ekonomisk hjälp.

Sahm al-Imam(AJ) skänks dels till fattiga som inte är seyyed och används dels i olika uppbyggande verksamheter i samhället som gynnar folket som exmeplvis byggande av skolor och sjukhus eller religiöst främjande verksamheter som boktryck etc.

Observera dock att detta ska ske under tillsynen och tillåtelsen av ens marji’ (den rättslärd som man efterföljer) eller genom en representant som denne utsett och gett skriftlig tillåtelse att uträtta dessa uppgifter å hans vägnar. Alltså måste man ta ut khums och sedan antingen överlämna det direkt eller indirekt via en representant till sin marji’ som ser till att det fördelas och når fram till respektive berättad mottagare eller verksamhet. Om man t.ex. har egna släktingar som är fattiga och i behov av hjälp – seyyed eller icke-seyyed – eller känner till en främjande verksamhet som man gärna vill hjälpa och bidra utav sin khums till, så måste man ta kontakt med sin marji’ eller dennes verkliga representant i det egna landet/närområdet för att få tillåtelse att skänka en viss del av summan till dessa.

Detta är en helhetssvar på din fråga som inshaAllah är utav hjälp. För den praktiska delen, efter att ha tagit ut khums och överlämnandet av den, behöver du komma i kontakt med din marji’ eller dennes representant i ditt närområde.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att uträtta våra plikter och åligganden på bästa möjliga vis under månaden Ramadan och även därefter, i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i ord och handling, i uppriktigt effektiv förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon i synnerhet under denna välsignade månaden Ramadan – må den vara mubarak för dig och din familj och oss alla inshaAllah
Den Väntades Vänner