Är det sant att man kan ta ränta (reba) från en bank?

Fråga:
Är det sant att man kan ta ränta (reba) från en bank som dess ägare och eller delägare inte är muslimer?

Svar:
Ränta är som huvudregel otillåtet, men räntan som en muslim tar från en icke muslim anses inte omfatta i huvudregeln och är därmed ett undantag, dvs. tillåtet att ta emot. (Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi)

Att ta ränta från icke muslimer och från icke islamiska banker är tillåtet, men att ge ränta till dessa är inte tillåtet utom ifall man är tvungen och om man i en sådan situation inte tar lån från dem hamnar i svåra situationer. (Ayatollah Makarem Shirazi)