Category Archives: Ekonomi

Hur ser Islam på ekonomin?

Fråga: Hur ser Islam på ekonomin? Svar: Den rättmätige ägaren av universum med alla sina skatter är skaparen. Han har valt ut människan som väktare och förvaltare av sin egendom. Därför borde det vara naturligt att människan hanterar denna dyrbarhet hon anförtrotts i enlighet med Guds föreskrifter. Det här betyder inte att en människa inte […]

Jag vill läsa lite om arv i Islam?

Fråga: Hej! Jag vill läsa lite om arv i Islam. Kan ni hjälpa mig med det här. Har ni någonting om den här? Tack Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Hej och salam kära syskon All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser. Ämnet arv och arvsrätt är framförallt ett ämne inom fiqh […]

Får man äta ändå på Fasta månaden efter bönen när solen inte än gått upp?

hej jag har en fråga om fastan,och jag hoppas att ni svarar på frågan tack. Eftersom vi nu är i ramadan månad så fastar vi. För ungefär några dagar sedan skulle jag fasta men jag hade vaknat när morgon bönen hade blivit, och jag åt frukost jätte snabbt ändå och jag fastade , och min […]

Om en person får lån från en bank för att köpa ett hus

Fråga: Om en person får lån från en bank för att köpa ett hus eller en bil eller starta eget och sedan skall återbetala skulden till banken med ränta, räknas det som ocker(riba)? Svar: Om låneavtalet är baserad på villkoret för ränta vid återbetalning är den otillåtet(haram). (Imam Khomeini, Ayatollah Makarem Shirazi) Att få lån […]

Hur skall man göra om köpt en sak som man senare har fått veta att den är stulen?

Fråga: Hur skall man göra om köpt en sak som man senare har fått veta att den är stulen? Svar: Transaktion av det som är stulen är otillåtet (haram) och ogiltig. Man får inte inta den och om man köper den så måste man lämna tillbaka den till den ursprungliga ägaren [och om man inte […]

Till vilket slags guld blir det obligatorisk…

Fråga: Till vilket slags guld blir det obligatorisk (wajib) att betala zakat (religiös skatt)? Svar: Zakat (religiös skatt) tillhör guld som är mynt och pengar som är rörliga. (Seyyed Sistani) Guldets zakat (religiös skatt) blir obligatorisk (wajib) ifall det tillverkas som mynt så skall man betala zakat (religiös skatt). Guldmynt som kvinnor använder för ornament […]

Om någon har landsförvisat och sålt sin bostad

Fråga: Om någon har landsförvisat och sålt sin bostad och inte har för avsikt att återvända, hur ska bönen utföras, fullständig eller bruten (Qasr), om personen reser till sitt fosterland för att besöka sina föräldrar, släktingar eller vänner? Svar: Om man åker till dem efter att lämnat fosterlandet, blir bönen bruten (Qasr) förutom om personen […]

Är det sant att man kan ta ränta (reba) från en bank?

Fråga: Är det sant att man kan ta ränta (reba) från en bank som dess ägare och eller delägare inte är muslimer? Svar: Ränta är som huvudregel otillåtet, men räntan som en muslim tar från en icke muslim anses inte omfatta i huvudregeln och är därmed ett undantag, dvs. tillåtet att ta emot. (Imam Khomeini, […]

Är ränta haram eller halal?

Fråga: Hejsan I Koranen står det att ränta är haram, men sen säger några lärda att det är halal i vissa situationer. Jag undrar nu i vilka situationer är det halal att ta ränta? Och vart står det, vilka är era hadither? Väldigt viktigt att ni skriver ner vart era källor kommer från. Dessutom vill […]