Category Archives: Khums & Zakat

Är Khums en ersättning för Profetskap?

Fråga: Det finns ingen tvekan om att den Helige Profeten (S) inte krävde något i gengäld för sina ansträngningar och svårigheter [som] han fick utstå för att vägleda mänskligheten. Han har endast begärt ersättning för detta från Gud, den Allsmäktige. Dock ser vi att i vissa Koraniska verser, ex. Mawaddat verserna (den heliga Koranen 42:23) […]

Om man har en nithir och har inte egna pengar till att uppfylla…

Fråga: om man har en nithir(när man säger att om detta händer gör jag det , betalar någon slant eller nåt annat.) och har inte egna penagar till att uppfylla det man hadde sagt att man skulle göra, måste man då endå göra det för någons annans pengar, eller ska man tänka på att fråga […]

Till vilket slags guld blir det obligatorisk…

Fråga: Till vilket slags guld blir det obligatorisk (wajib) att betala zakat (religiös skatt)? Svar: Zakat (religiös skatt) tillhör guld som är mynt och pengar som är rörliga. (Seyyed Sistani) Guldets zakat (religiös skatt) blir obligatorisk (wajib) ifall det tillverkas som mynt så skall man betala zakat (religiös skatt). Guldmynt som kvinnor använder för ornament […]