Är Khums en ersättning för Profetskap?

Fråga:
Det finns ingen tvekan om att den Helige Profeten (S) inte krävde något i gengäld för sina ansträngningar och svårigheter [som] han fick utstå för att vägleda mänskligheten. Han har endast begärt ersättning för detta från Gud, den Allsmäktige. Dock ser vi att i vissa Koraniska verser, ex. Mawaddat verserna (den heliga Koranen 42:23) har kärleken till Ahl al-Bait(A) betecknats som en ersättning för Profetskap eftersom denna kärlek är en nåd till själva folket och är en riktning för deras vägledning eftersom wilayat (förmynderskap) till Ahl al-Bait(A) blir ett skäl till att följa dessa ädla personers ord och handlingar. Detta i sig är en typ av vägledning och rättmätighet, som är skänkt till folket genom en förbindelse. Men vad är anledningen till att göra Khums obligatorisk (där hälften utgör en andel till Sadaat (Profetens levande ätt))? Är inte det ett pris för Profetskap?

Svar:
Som vi alla vet är Khums inte till varje Sadaat. Det är bara till dem som är behövande. Om mängden Khums överskrider Saddats behov så måste de läggas i den Islamiska kassaförvaltningen (i enlighet med dem dekret som nått oss) så att den kan användas för gemensamt ändamål [mat] till människor. På samma sätt; ifall behoven hos de fattiga Saddat är större än den Khums som människor betalat måste underskottet fyllas från Baitul Maal (Islamiska kassaförvaltningen). Å andra sidan är det förbjudet för Sadaat att ta emot Zakat (religiös skatt) som är andra behövande människors rätt (även om Zakat är insamlat från rika Saddat.)

Därför är faktiskt Khums samma som Zakat som betalas till andra behövande människor och kraven är samma som för mottagarna av Zakat. Men för att bibehålla den Heliga Profetens(S) ära och som ett tecken på respekt har dess betalning fått en annan form och titel (Khums i stället för Zakat). Det är ett tecken på respekt till den Heliga Profetens(S) högaktiga position och är inte på något vis en typ av ersättning eller pris. Uppenbarligen finns det en stor skillnad mellan att behålla en värdig respekt av ädla personligheter och betala ett pris.