Slips

Det är inte enbart Imam Khomeini och Imam Khamenei som förbjuder slipsar, även Ayatollah Ridha Gulpaygani och Ayatollah Fadhel Lankarani är av liknande åsikt (Ayatollah Lankarani förtydligar med att även om det inte längre är en symbol för de kristna är det ändock bättre att avstå från att bära slips):

Fråga:
Vad är islams syn på slipsen?

Svar:
Svar 1: Slipsen relateras till den kristna religionen, som tyvärr har blivit populärt bland muslimerna. (Gulpaygani)
Svar 2: Slipsen är en av de kristna symbolerna, muslimerna bör avstå från att använda den. (Gulpaygani)
Svar 3: Slipsen är relaterad till kristendomen och är en symbol för de kristna, därför anses det vara bättre för muslimerna att avstå ifrån den, trots att muslimerna inte längre ser den som en symbol för de kristna. (Lankarani)

Slipsen har sedan sitt ursprung varit en symbol för västerländsk imperialism och den användes för att utmärka de koloniala herrarna från de ockuperade. I vissa platser var det till och med förbjudet för det vanliga folket att använda slips, enbart ockupanterna fick använda det. Än idag har slipsen en särskild status. Det är ett frågetecken för många västerlänningar varför exempelvis Irans president Ahamdinejad har kostym på sig men inte slips. Därav ogillas slipsen specifikt av våra respekterade Marja’e, på grund av dess symboliska värde. Kostym, byxor eller skjorta har inte detta symboliska värde då dessa har funnits i de flesta civilisationer i olika variationer, det är just slipsen som är ett undantag. Diskussionen om slips är en långvarig historisk diskussion som får sparas till en annan gång, men läs gärna vidare om ämnet. Vi hittade en artikel så där snabbt som kan vara av intresse: Muslim Unity. Det är extremt viktigt att när våra religiösa ledare och lärda har en viss åsikt att vi läser på lite grann först innan vi uttrycker hur konstigt vi tycker att det är. Och i slutändan är det vår främsta plikt att följa, därefter att förstå. Givetvis är förståelse väldigt viktigt, men i de fall vi inte förstår får vi helt enkelt lita på att de vet bättre med sina livstids studier och hoppas och be att Allah berikar vår kunskap. Må Allah vägleda oss alla!


Källa: Code of ethics for Muslim men and women