Category Archives: Klädsel

Vid vilken ålder blir hijab obligatorisk för en tjej?

Salam alaikum, jag hade en fråga kring åldern för hijab för en kvinna. Jag har alltid förstått att det är när en tjej är 9 år som hon ska bära slöja, men sedan har jag hört att det är när hon får sin mens. Vid vilken ålder blir hijab wajib för en muslimsk kvinna?

Hijab för kvinnor

Fråga:  Hej,jag undrar bara om en tjej (ungdom) är tillåten att gå ut utan slöja? Och om varför kvinnor måste täcka sig medan mannen får va fri och allt det om feminism att kvinnor har lika rättigheter som män löner står det något i Koranen om det? Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige […]

Mannens hijab

Fråga: Vad är mannens hijab? Svar: Kvinnans hijab och slöja är en välkänd symbol för islam och den heliga kyskhet som påbjuds kvinnan. Vad som tyvärr hamnat i skymundan dock är mannens hijab. En av konsekvenserna har blivit att slöjan betraktas av vissa som ett förtryck eftersom medan kvinnan måste täcka sig från topp till […]

Slips

Det är inte enbart Imam Khomeini och Imam Khamenei som förbjuder slipsar, även Ayatollah Ridha Gulpaygani och Ayatollah Fadhel Lankarani är av liknande åsikt (Ayatollah Lankarani förtydligar med att även om det inte längre är en symbol för de kristna är det ändock bättre att avstå från att bära slips): Fråga: Vad är islams syn […]