Får man äta ändå på Fasta månaden efter bönen när solen inte än gått upp?

hej jag har en fråga om fastan,och jag hoppas att ni svarar på frågan tack.
Eftersom vi nu är i ramadan månad så fastar vi.
För ungefär några dagar sedan skulle jag fasta men jag hade vaknat när morgon bönen hade blivit, och jag åt frukost jätte snabbt ändå och jag fastade , och min fråga var får man äta efter morgon bönen ändå för solen hade inte gått upp än.
Svar
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges NamnSalam och hej syskon

All tacksamhet och lovpisande hör til Gud för att ha välsignat oss med månaden Ramadan!Månaden Ramadan mubarak för dig syster och din familj och oss alla inshaAllah!

Om azan för morgonbönen redan passerat så innebär det att fastedagen redan inletts. I själva verket bör man sluta med all ätande, drickande och annat som man ska avstå under fastan, redan 10 minuter innan morgongbönens azan-tid för att vara säker om tiden. Man får alltså inte äta efter morgonbönens azan-tid, oavsett om solen gått upp eller inte eller om himlen hunnit bli ljusare eller inte!

Hokm (dom) i denna fråga kan te sig på olika sätt beroende på den exakta situationen och eftersom du inte angett mer i detalj så följer två möjliga situationer som det kan ha rört sig om utav vad vi förstått av din beskrivning:

1. Om du när du åt inte visste att tiden för azan hade redan passerat, så borde du ha kollat upp saken innan du åt. Om du ändå inte kollade upp och åt så behöver du ta igen den fastedagen som qadha (ta igen för missat obligatorisk handling) helst fortast möjligt efter månaden Ramadan och helst innan nästkommande månaden Ramadan.

2. Om du å andra sidan visste att tiden för azan redan passerat men inte visste om att man inte får äta efter morgonbönens azan-tid eller var osäker i frågan för du trodde det hade med soluppgången att göra eller något annat och med andra ord hade jahl (okunskap) i frågan och åt ändå så måste du också ta igen den fastedagen som qadha och vidare måste du se efter din marji’ (den rättslärd som man efterföljer) om huruvida du behöver betala någon kaffara (en viss summa/mängd för botgörelse för missat obligatorisk handling).

I båda fall 1 och 2 måste du alltså ta igen den dagen och fasta qadha efter månaden Ramadan men gällande kaffara så måste du som sagt se efter din marji’a fatwa (rättslag) i frågan.

3. Om man vet om lagarna och ändå bryter så gäller något helt annat men detta har det nog inte varit frågan om ditt fall inshaAllah!

InshaAllah är detta svar på din fråga syster och att du nu har fått mer kännedom och kunskap om din religion och kan med det praktisera det ännu bättre inshaAllah!

Må Gud skänka dig syster och oss alla kunskap, kännedom och insikt om vår tro och stärka oss till att praktisera den så som vi är förpliktigade i Hans väg och i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och i väntan på vår väntade Imam(AJ) inshaAllah – må Gud påskynda hans återkomst ytterligare och hjälpa oss förebereda oss och var bland hans följe och vänner inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon i synnerhet under denna välsignade månads heliga dagar och nätter
Den Väntades Vänner