Jag undrar ifall man som kvinna får jobba på ett sjukhem/sjukhus där man tvättar nedre delarna av äldre i motsatt kön. Speciellt under ramadan där man fastar?

Fråga:
Salam, Jag undrar ifall man som kvinna får jobba på ett sjukhem/sjukhus där man tvättar nedre delarna av äldre i motsatt kön. Speciellt under ramadan där man fastar?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syster Safiya

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans lagar och påbud som ser till vår bästa.

Vi har kollat upp frågan ytterligare och fått detta svar:

Om det finns en manlig sjukskötare så ska han byta om/tvätta manliga patienter och det är då inte tillåtet för en kvinnlig sjuksköterska att göra detta. Men om det inte finns några manliga sjukskötare alls och den kvinnliga sjuksköterskan är tvungen att göra detta så får hon inte röra den manliga patientens kropp och undvika att titta så mycket som bara möjligt (i nödfall där man är tvungen till detta kan handskar användas för att undvika att röra vid patientens kropp). Om hon inte är tvungen att jobba, ska hon inte jobba på en plats där hon inte kan undvika detta arbete. I annat fall bör man försöka hitta ett annat jobb där lagarna kring mahram och icke-mahram (religiöst främmande och icke) observeras och tillämpas.

Må Gud vägleda, stärka och hjälpa dig syster och oss alla till att fatta korrekta beslut i Hans väg och må Han förse oss med Sina välsignelser inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syster
Den Väntades Vänner