Är ränta haram eller halal?

Fråga:
Hejsan I Koranen står det att ränta är haram, men sen säger några lärda att det är halal i vissa situationer. Jag undrar nu i vilka situationer är det halal att ta ränta? Och vart står det, vilka är era hadither? Väldigt viktigt att ni skriver ner vart era källor kommer från. Dessutom vill jag fråga efter vitguld för killar…är det halal eller är det desamma som vanlig guld? wsalamo 3alekom

Har en tredje fråga, ber om ursäkt att jag frågar mycket på en fång. Men detta är viktigt för mig att veta. Jag undrar är det tillåtet för en kille och en tjej att prata med varann i telefon i avsikt att lära känna varann när de bara är förlovade? dvs. ingen said har läst över dom…de har bara gett varann ringar och läst elfatiha?? Väldigt viktigt att få svar snart. Tusen tack! wsalam

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans välsignelse och vägledning.

Gällande din tredje fråga syskon, angående huruvida det är ”tillåtet för en kille och en tjej att prata med varann i telefon i avsikt att lära känna varann när de bara är förlovade”, med tanke på att du även förklarar att deras familjer är medvetna om detta och de är officiellt förlovade fastän ingen ’aqd (Islamiskt äktenskapsförklaring) har än gjorts så är det inget fel i detta så länge det är just med avsikten att lära känna varandra bättre och så länge pratande håller sig inom sina ramar förstås. Alltså, eftersom inget ’aqd förekommit ännu så är tjejen och killen ännu icke-mahram (religiöst främmande) för varandra och därför gäller alla lagar som gäller för icke-mahram mellan dem. Alltså får de i sitt pratande inte gå över de sedvanliga gränserna men så länge det rör sig om att fråga allmänna frågor för  att veta mer om motpartens tankar och åsikter så bör det inte vara några problem. Man ska dock försöka att hålla detta samtalande på minimal nivå och endast så mycket som behövs med avsikten att veta mer för att ta ett avgörande beslut. Vi hoppas att denna förklaring klargör saken något mer; annars får du återkomma med eventuella frågor.

Vidare till din andra fråga om vitguld för killar; eftersom guld är haram för killar och vitguld tycks vara en blandning mellan guld och något annat metall så bör samma lag gälla även här då guld ändå ingår i vitguld. Däremot finns det en annan metall kallad platina som ibland kan vara just den metall som blandas med guld för att få vitguld men som även används i ren form men som i folkmun felaktig kan kallas ”vitguld”. Denna metall bör det inte vara något fel för en kille att använda men då måste man se till att försäkra sig om att det är ren platina och inte en blandning av platina och guld. Det kanske även ska tilläggas att platina är dyrare än guld och därför kanske lite svårare att hitta i helt ren form utan att ha blandats med guld men silver däremot är både lätthittat och har samma silvriga färg. I vilket fall så bör man se efter med guldaffären som man köper ifrån vad det är för metall och bli säker på det då vitguld är vidspritt använt och är en blandning mellan guld och någon annan metall. Ytterligare en sak som hör till är att förlovning-/vigselring är inte något som förekommer inom Islam utan det är en sed tagen från andra håll men i Islam är det rekommenderat att bära en ring med ’Aqiq-sten i högerhanden vilket är att rekommendera.

Om räntefrågan syskon – som är anledningen till att svaret dröjt då det är en mer komplicerad fråga – så kan man först börja med att definera ”riba” som det kallas för att i dess främsta forms vara den extra summa som betalas utöver den lönade summan.  Sedan finns det en annan form av ”riba” i samband med byteshandel gällande varor som går att väga eller mäta och då två varor, av samma mängd och sort, byts mot varandra fast det betalas en extra summa för den ena; detta är en ungefärlig förklaring men denna form av ”riba” berör inte de flesta av oss – ”Ingen riba finns utom i det som kan mätas eller vägas” (Mustadrak volym 13 s 343 del 15). ”Riba”, i dess vanligaste form, för oss mer vardagligt känt som ”ränta”, är haram så som du påpekat. Däremot finns det ingen ”riba” mellan fader och son samt muslim och kafir (icke-troende) enligt riwayat (återberättelser) – Profeten(S) sade: ”Det förekommer ingen riba mellan oss och de som är i krig med oss…” (al-Istibsar volym 3 s 70-71 del 43) och Imam Sadiq(A) sade: ”Ingen riba mellan fadern och hans son…” (samma som föregående)! Gällande den mellan muslim och kafir är då det är kafir som betalar den extra summan och detta är baserat på att kafir tror inte på att riba är förbjudet. Däremot så är det motsatta, alltså att muslimen betalar riba, förbjudet. I fall då man som muslim tar lån i icke-muslimska länder där banklån ges och måste betalas tillbaka tillsammans med ränta, så gäller det att man i sin niyyah (avsikt) inte tänker att man ska ta just ”lån”  – så att alla lagar som gäller för lån inte ska gälla – utan man ska ha som sin niyyah (avsikt) att man ”tar emot pengar från en icke-troende”; sedan så förbli kvar den praktiska delen av att betala tillbaka vilket man ska göra förstås och då. enligt banklagar så tillkommer det en viss summa som man också betalar utöver lånet. Alltså huvudsaken är att i sin niyyah inte tänka på det hela som ”lån” utan som att ta emot pengar; att det sedan betalas tillbaka hör inte till niyyah och ska inte tas med i niyyahn!

Vi hoppas att detta är svar på dina frågor syster och för djupare information eller för att dubbelkolla svaren så rekommenderar vi att du vänder dig till din marji’ (rättslärd som man efterföljer)!

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon

Den Väntades Vänner