Är alla sorts tonfisk halal?

Fråga:
Salam aleikum Det står att Tonfisk är bland annat halal fisk, så gäller det alla tonfisk? alltså är det bland annat den svenska tonfisken? OBS: jag kommer tillbaks till al seid al sistani i Taqlid. Jazakum alah kheira

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland den oerhörda välsignelsen av vägledning!

I denna fråga så råder det enighet mellan maraji’ (rättslärda som man efterföljer). Alltså är tonfisk är halal (tillåtet) i.o.m. att den tillhör den grupp av fiskar som har fjäll; vilket är villkoret som avgör huruvida en fisk är halal eller inte. Själva fjällen är inte ätbart och är inte heller tillåten att äta men däremot är köttet av den fisk som har fjäll halal att äta. Så det viktiga i frågan, oavsett fisksort, är huruvida fisken har fjäll inte samt även att fisken fångas och dör utanför vattnet.

När det gäller just tonfisk, även den svenska tonfisken i burk som vi antar att du tänker på, så brukar det inte vara några problem. Bara för säkerhets skull så kan man se efter i ingredienslistan på burken så att tonfisken inte blandats med annan otillåten fisk/havsdjur som t.ex. haj, muslor, krabba eller kräfta eller fiskar som inte har fjäll; något som kan ha funnits eller finnas på marknaden. Men just med tonfisk på burk i Sverige brukar det inte vara annat än själva tonfisken, så då går det bra!

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att åtnjuta Hans halal (tillåtna) och avstå från Hans haram (förbjudna) och nå Hans välbehag genom det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i uppriktig och effektiv förberedelse av oss själva och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner
Den Väntades Vänner