Category Archives: Mat & Dryck

Varför skall djuren slaktas på ett visst sätt?

Fråga: Inom Islam, finns det vissa regler och bestämmelser angående slakt av djur. Till exempel måste alla fyra vener i nacken skäras av och ordet Bismillah yttras, osv. Om dessa villkor inte uppfylls, är inte köttet av detta djur lämpligt att äta. Trots detta finns det många människor i världen som förbiser dessa regler och […]

Den skadliga effekten av fläsk på hälsa

Fråga: Vad är skadan i att äta fläsk som Islam har förbjudit, medan kristna konsumerar den med glädje? Svar: Den nuvarande tidsåldern har insett att fläsk har många otänkbart farliga effekter. Den som äter fläsk påverkas på ett ohälsosamt sätt. Den är även dålig ur en etisk synvinkel där den uppkommer med hormoner och även […]

Är det tillåtet (halal) att äta kräftdjur, hummer (lobster), musslor samt hardjur (kanin)?

Fråga: Är det tillåtet (halal) att äta kräftdjur, hummer (lobster), musslor samt hardjur (kanin)? Svar: Det är otillåtet (haram). ( Seyyed Sistani, Imam Khomeini, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shiraz, Ayatollah Makarem Shirazi) Det är tillåtet (djayez) att äta kräftdjur, musslor och lobster men det är bättre att undvika det ur den rekomenderad försiktighetsprincipen (ihtiat mustahab). […]

Är det tillåtet (halal) att äta en fisk som har fiskats av en icke-muslim?

Fråga: Är det tillåtet (halal) att äta en fisk som har fiskats av en icke-muslim? Svar: – Att fiskaren måste vara en muslim är inget krav för att en fisk blir tillåten (halal) eftersom det inte behövs att nämna Guds Namn då man fiskar fisken ut ur vattnet. Däremot en muslim måste se eller på […]

Är det tillåtet (halal) att äta från ett och samma matbord som några vänner/arbetskamrater sitter vid och dricker alkohol?

Fråga: Är det tillåtet (halal) att äta från ett och samma matbord som några vänner/arbetskamrater sitter vid och dricker alkohol? Svar: – Det är otillåtet (haram) att sitta vid ett matbord som alkohol dricks av några om man räknas en av dem även om att själva maten är tillåtet (halal). (Ayatollah Makarem Shirazi) -Det är […]

Är det tillåtet att äta gelatin?

Fråga: Är det tillåtet att äta gelatin? Svar: Om man tvekar att det är vegetariskt eller animaliskt är det tillåtet att äta den. Men enligt försiktigheten (ihtiat) om man skulle veta att den är animalisk och det är inte säkert att den är ett halalkötts djur som slaktades på ett halal sätt är det inte […]

Vad är de villkoren för islamisk slakt (zibh)?

Fråga: Vad är de villkoren för islamisk slakt (zibh)? Svar: Det är fem villkor som samtliga måste uppfyllas vid tillåtet slakt(halal zibh): 1) Den som slaktar måste vara muslim av den obligatoriska försiktighetsprincipen (ihtiat vajib). 2) Det tillåtna (halal) djuret måste slaktas via en vass järn eller en annan metall som kan skära de fyra […]

Inom islam spelar höger sida stor roll, t ex vi rekommenderas äta med höger hand…?

Fråga: As salam o aleikom Inom islam spelar höger sida stor roll, t ex vi rekommenderas äta med höger hand, vi har som påbud att börja wudu med höger kroppsdel osv, den döda ska tvättas på höger sida först, vi rekommenderas sova på höger sida… med mera, vi vet att det är sunna men frågan […]

Varför får muslimerna inte dricka alkohol?

Fråga: Varför får muslimerna inte dricka alkohol? av vilken/vilka anledningar har det förbjudits? ge mig ett övertygande svar… Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam kära syskon All tacksamhet och lovprisande hör till Gud som väglett oss till den ursprungliga tron som avser vårt bästa! Gud säger i den heliga Koranen: يَسْأَلُونَكَ عَنِ […]

Är gris och grisfett förutom att det är förbjudet att äta,najase(orent)?

Fråga: Är gris och grissfett förutom att det är förbjudet att äta,najase(orent). Låt oss säga att en person precis hållit i griskött och han sedan rör vid min kläder jag har på mig med samma otvättade hand är då kläderna ogiltiga att be i måste dem tvättas? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn […]