Den skadliga effekten av fläsk på hälsa

Fråga:
Vad är skadan i att äta fläsk som Islam har förbjudit, medan kristna konsumerar den med glädje?

Svar:
Den nuvarande tidsåldern har insett att fläsk har många otänkbart farliga effekter. Den som äter fläsk påverkas på ett ohälsosamt sätt. Den är även dålig ur en etisk synvinkel där den uppkommer med hormoner och även många fler hälsofrågor. Här ska vi redogöra en skada, sjukdomen Trikinos vars bot inte är funnen och det är intressant att påpeka att det som du läser nedan, är en artikel från ett amerikanskt forskningscenter som skickades till oss från Dr. Mohammad Gufrani.

En farlig sjukdom orsakad av fläsk
Läkarna inom hälso- och sjukvårdssystem har fått in rapporter från patienter som har trikinos och de visar nu att sjukdomen har spridit sig en hel del och dess förekomst i samhället är betydligt större än vad man tidigare trott.
Trikinos är en vanlig sjukdom som orsakas av en liten hår-liknande mask, typ av rundmask. Denna mask lever inuti svin och andra djur. Det är möjligt att de som ammar sina ungar, kan drabbas av denna sjukdom genom att förtära fläsk – i det här fallet är människor har större benägenhet att insjukna. Exempelvis kan björnar som äter gristarmar få denna sjukdom och även jägarna som då använder björnköttet.
Generellt sätt smittas en person av denna sjukdom när hon äter kött som inte tillagats ordentligt. Ingen kan med säkerhet påstå att fläsket som var tillagat av henne har tillagats ordentligt då vi nu kan se förekomsten hos dem konsumerar det. Innan fläsket konsumeras, var den tillredd med specifika ingredienser för att säkra sig mot maskar, har artikelns författare påpekat mot slutet.
Från den ovannämnda artikeln vet vi att två och en halv miljoner människor får i sig dessa maskar in i kroppen. Enbart en grupp av dem har blivit diagnostiserade, men förekomsten hos flertal tusen är ännu inte känt av läkarna.
Man har räknat med att 2.5 miljoner människor är infekterade av denna sjukdom och 16 000 fall har är officiellt erkända, varur 5 % har dött på grund av den allvarliga effekten.