Musik ur Islamisk synvinkel

Fråga:
Varför har Islam förbjudit musik, och vad är syftet med att förbjuda det?

Svar:
Musik har blivit så vanligt att de flesta människor inte är redo att se på musiken i dess rätta perspektiv (om de dåliga och onda effekterna av musiken) och följer vildsint detta felaktiga sätt att tänka, dvs. att alla allmänna seder anses vara felfria. Därför är de inte beredda att studera de onda och skadliga effekter med musiken. I denna mån nöjer sig inte realistiska människor med detta villkor, och trots att dessa saker är allmänna strävar de alltid efter att förstå verkligheten och är engagerade i forskningen kring detta.
Musik är värt att undersöka av flera anledningar.

1. Den skadar människans fysiska kropp och lämnar en dålig inverkan på nervsystemet. Med dessa faktorer i åtanke säger en professor i Columbia University, Dr Wolf Adler:
”De bästa och mest fascinerande musikaliska tonerna lämnar den värsta formen av påverkan på människors nervsystem och i synnerhet när klimatet är varmt; då är de obehagliga effekterna för mycket.”
Den berömda franska experten Dr Lycus Carl säger:
”Det är möjligt att uppfyllandet av djuriska lustar kan ha en viss betydelse, men det finns inget mer orättvist än att livet passerar förbi genom nöjen.”

2. Den allmänna bristen på intelligens och förståelse är en effekt av alkohol och i slutändan är denna vana, ett resultat av bristen på disciplin. Det råder ingen tvekan om att film, radio och television är bidragande faktorer för denna besvärliga punkt.

Generellt bör musik räknas som något producerande en narkotisk effekt (vilket orsakar sinnesförlamning), eftersom dess domnad inte kan förnekas på något sätt. Det finns många typer av domnad och en person kan bedöva sina nerver på olika sätt.

Ibland kommer domningar av mat. Till exempel skapar alkoholhaltiga drycker stora domningar i nerverna och sänker kraftigt tankeförmågan och sinnenas vakenhet. Ibland kan något som skapar domningar andas in genom näsan; till exempel orsakar heroin, vilket absorberas av kroppen genom näsborrarna, under en viss period en slags berusning och många patienter som är i behov av bedövning med en sådan substans, injicerar detta i sina vener.
Ibland kommer domningar genom öronen genom att lyssna på musik och konserter. Denna effekt är ibland så stark att den leder en person bort från verkligheten som om denne vore yrvaken. Och dennes uppmärksamhet på allt annat försvinner.

Med detta i åtanke, kommer ni nog att hålla med om att musik inte är något annat än bedövning och den är bäraren av alla eller de flesta av synderna och skadorna av berusning.
Främst erhåller personer allt detta nöje och underhållning från musiken på grund av dess bedövande effekt. Ibland är denna effekt så stark att, en person förlorar sitt medvetande och förnuft till den grad att han börjar uppföra sig på ett märkligt sätt.

När den bedövande effekten av musik blir påtaglig, försämras en persons möjligheter att fatta rätt beslut. I detta läge kommer han inte att kunna göra en korrekt bedömning mellan gott och ont, rätt och fel, eftersom han under större delen av tiden är påverkad av musikens effekt och hans intellekt, tankar och starka sinnen, blivit fångar genom ruset av musikens häftiga låtar. Således begår han sådana okultiverade handlingar, vilka han under normala förhållanden skulle kritisera då de strider mot hans värdighet och mot mänskligt beteende.
Vi anser att denna del av vår diskussion inte är i behov av något exempel eller någon modell, eftersom varje vettig människa vet att festmiddagar där främmande män dansar med oberoende och främmande kvinnor, alltid är förenliga med höga toner av musik, och vibrationerna från musikens låtar förblindar sinnet och förståndet hos människorna på ett sådant sätt att, det får dem att utföra varje föraktfull handling och alla sådana handlingar som är under en människas värdighet, och att utföra dem blir således väldigt lätt och enkelt för dem.
Vilken typ av berusning kan vara större än detta, då ljudet från musiken påverkar en persons sinnestillstånd, och en slags slöhet tar över hans nerver? Och denna dåraktiga person kan inte tänka på något annat genom sin mänskliga fantasi, förutom på sex. På hans intelligens och tankeförmåga dras en gardin för på ett sådant sätt att han glömmer de heliga begreppen i livet såsom barmhärtighet, godhet, vänlighet, kyskhet, ödmjukhet, förtroende, integritet, jämlikhet, broderskap, storhet, högt anseende och storslagenhet, insatser och hårt arbete i kampen för att uppnå ett visst syfte och att vara orubblig.

Det finns inga andra påståenden än att alkohol och musik, från allra första början, har varit de största faktorerna för främjandet av sexuell promiskuitet (otukt) bland lustfyllda män och kvinnor och att de vid speciella tillfällen, för att berusa sina nerver, tar hjälp av dessa (dvs. alkohol och musik).
Det är sant att Islam aldrig avhåller människan från hennes fysiska njutningar, men däremot förbjuds denna tillfälliga och artificiella underhållning som skapas genom berusandet av nerverna och som väcker lustfyllda begär, vilket leder människan bort från sitt naturliga tillstånd.

Etiska gränser för musik
Råder det något tvivel om att de faktorer som är av moralisk försämring, som texterna och de hjärtskärande tonerna av musik, inte propagerar för kyskhet? Väcker inte de fascinerande rösterna av kvinnor och flickor, tillsammans med musikaliska låtar, lust och skapar en iver för uppvaktande inom ungdomar? Och har hjärtat, som är packat med lustfyllda låtar och erotiska skrifter, någon plats för hågkomsten av Allah(SWT)? Kan det hjärta, som drunknat i strömvirveln av kärleksfulla röster och vibrationerna av musik, tänka på de behövande och fattiga?
I princip bör det tas i beaktning vad som är orsaken och förutsättningarna till musikaliska tillställningar. Och vilka är behoven och de olika typerna av stimuli? Under dessa livfulla danser och musikaliska tillställningar, finns det något annat förutom sexuell promiskuitet, vin och välsmakande mat? Och kan det som orsakar dessa onda konsekvenser, tillåtas genom en gudomlig lag?
Slutsatsen är att musikaliska låtar har skadliga effekter med avseende på bedövandet av nerverna. Och ur en etisk synvinkel väcker det också de lustfyllda begären inom människorna.
Med avseende på att bevara hälsan, har det också bevisats att det i vår tid, finns olika faktorer och orsaker till det ökande antalet oväntade och plötsliga dödsfall, varav ett är dem är musik, eftersom musiken skapar upphetsning, och upphetsning skadar balansen i nervsystemet.

Människor som dag och natt bombarderas av sånger och musik är benägna att drabbas av hjärtsvikt och hjärnblödningar.
Likväl känns det inte nödvändigt att utveckla att nerverna snart blir oanvändbara på grund av kontinuerlig upphetsning och iver.
Detta var enbart en sida av skadorna med musik.