Varför skall djuren slaktas på ett visst sätt?

Fråga:
Inom Islam, finns det vissa regler och bestämmelser angående slakt av djur. Till exempel måste alla fyra vener i nacken skäras av och ordet Bismillah yttras, osv. Om dessa villkor inte uppfylls, är inte köttet av detta djur lämpligt att äta. Trots detta finns det många människor i världen som förbiser dessa regler och använder köttet från sådana djur och ändå finns det ingen skadlig inverkan på dem. Kan ni förklara vad som är syftet med dessa föreskrifter?

Svar:
Det verkar som om Islam genom dessa föreskrifter vill uppfylla tre syften:
Först och främst är det för att komma bort från avgudadyrkarnas traditioner, som brukade skära halsen av sina djur genom att yttra namnet av deras idol. Därför anses namnet Allah(SWT) som en avgörande del av denna slakt.
Huvudsyftet är för att krossa tanken på avgudadyrkan och i andra hand för att tömma djuret på blod så att det inte finns kvar i de olika lagren av kött, och således inte förtärs tillsammans med köttet. Medicinsk vetenskap har idag upptäckt väldigt många skador med livsmedel som innehåller blod. Förutom detta, är alltid blodet förorenat med olika typer av bakterier. Det är också bevisat genom erfarenheter att livsmedel innehållande blod skapar en mentalitet och säregenhet inom människan, som inte är att föredra. Bristande känslighet, tyranni och obarmhärtighet (ett hårt hjärta) är ett resultat av detta.
Det tredje syftet är att djuret ska dö så snabbt som möjligt och inte drabbas av lidande under en längre period, eftersom detta strider mot andligheten, dvs. mänsklighetens anda. Detta syfte möjliggörs genom att skära av de fyra venerna i djurets hals.
Detta är sammanfattningen av de tre syftena med avseende på djurslakt som föreskrivits av Islam och genom implementerandet av dess regler kan dessa syften uppnås.