Vad är de villkoren för islamisk slakt (zibh)?

Fråga:
Vad är de villkoren för islamisk slakt (zibh)?

Svar:
Det är fem villkor som samtliga måste uppfyllas vid tillåtet slakt(halal zibh):

1) Den som slaktar måste vara muslim av den obligatoriska försiktighetsprincipen (ihtiat vajib).
2) Det tillåtna (halal) djuret måste slaktas via en vass järn eller en annan metall som kan skära de fyra stora kärlen i halsen.
3) Vid slaktningen måste djurs kropps framdel vara åt qibla inriktningen och om man inte lägger djuret åt qibla medveten blir den otillåtet (haram). Men om man glömmer eller inte vet om regeln eller haft omedveten fel qibla inriktning är det tillåtet (halal).
4) Vid slaktningen måste Guds namn nämnas. Det räcker om man säger ”Bismillah”, eller ”La ilaha illallah” eller ”SubhanaAllah” med vilket språk som helst med insikt för slaktning. Att nämna Guds namn utan insikt för slaktning är inte acceptabel men om man bort glömmer nämna Guds Namn vid slakten är det acceptabel.
5) Det slaktade djuret måste gör en rörelse såsom med ögat eller svansen eller benet vid slaktning så att det tyds att det var levande. Det måste blöda tillräckligt mycket efter slakten så att blodet kommer ur ut djurets kropp ur den obligatoriska försiktighetsprincipen (ihtiat vajib). (Ayatollah Makarem Shirazi, Seyyed S. Shirazi, Imam Khomeini, Seyyed Khamenei, Seyyed Sistani)