Är det tillåtet att äta gelatin?

Fråga:
Är det tillåtet att äta gelatin?

Svar:
Om man tvekar att det är vegetariskt eller animaliskt är det tillåtet att äta den. Men enligt försiktigheten (ihtiat) om man skulle veta att den är animalisk och det är inte säkert att den är ett halalkötts djur som slaktades på ett halal sätt är det inte tillåtet att äta den även om att gelatinet skapades ur djurets ben. Men om man blir säker på att det har skett istihala, dvs att dess kemiska ursprung omvandlades till ett annat är det absolut tillåtet att äta den. (Seyyed Sistani)

Om det är tveksamt att det är vegetariskt eller animaliskt är det rent (tahir) och tillåtet (halal) och man behöver inte utreda den. Om man är säker på att det togs ur en otillåtet (haram) och oren (najis) sak gäller inte istihala. (Ayatollah Makarem Shirazi)

Om det är okänd att gelatinet är vegetariskt eller animaliskt  är det rent (tahir) och tillåtet (halal). Men om man får veta att det är animaliskt och tillverkades av väst världen är det enligt största sannolikheten orent (najis) och otillåtet (haram). Det är tillåtet att sälja den till koffar och andra som inte bryr sig.  (Seyyed S. Shirazi)