Är det tillåtet (halal) att äta från ett och samma matbord som några vänner/arbetskamrater sitter vid och dricker alkohol?

Fråga:
Är det tillåtet (halal) att äta från ett och samma matbord som några vänner/arbetskamrater sitter vid och dricker alkohol?

Svar:
– Det är otillåtet (haram) att sitta vid ett matbord som alkohol dricks av några om man räknas en av dem även om att själva maten är tillåtet (halal). (Ayatollah Makarem Shirazi)

-Det är otillåtet (haram) att sitta vid ett matbord där några dricker alkohol om man räknas en av dem och även det är otillåtet (haram) att äta mat från detta bord. (Seyyed S. Shirazi)

– Man får inte sitta vid ett matbord som alkohol dricks om man räknas en av dem enligt försiktighets principen (ihtiat vajib). ( Imam khomeini, Seyyed Khamenai)