Inom islam spelar höger sida stor roll, t ex vi rekommenderas äta med höger hand…?

Fråga:
As salam o aleikom Inom islam spelar höger sida stor roll, t ex vi rekommenderas äta med höger hand, vi har som påbud att börja wudu med höger kroppsdel osv, den döda ska tvättas på höger sida först, vi rekommenderas sova på höger sida… med mera, vi vet att det är sunna men frågan är, varför är det så, vilka är anledningarna till detta och vilka hadither kan ni tillhandahålla kring frågan som besvarar bakgrunden till höger sidas relevans? wa salam

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

Det stämmer precis så som ni syskon har observerat att den högra sidan i allmänhet har fått en ”överlägsenhet” eller ”högre status” inom Islam. Först måste vi nämna att inom Islam så finns det två typer av aspekter för varje påbud och förbud, rekommendation eller hämmande. Som regel ligger det bakom var och ett av dessa fall många sammankopplade anledningar. Den ena aspekten är då att varje förbud som regel innehåller någon slags skada för oss medan varje påbud gynnar oss på något sätt o.s.v. – vare sig vi är medvetna och fått veta eller har upptäckt eller kommit underfund med de bakomliggande fastorna som skadar eller gynnar oss eller inte. Många gånger så vet vi inte hur ett påbud gynnar oss eller hur ett förbud förhindrar att vi skadas. Några enkla exempel är förbudet att konsumera griskött och alkohol. Förr i tiden var det inte helt klart hur dessa var skadliga för oss trots att Gud i den heliga Koranen exempelvis gällande alkohol nämner att det ligger ”större skada än nytta” i det. Nu, med dagens moderna medicinforskning har man upptäckt och fortsätter att upptäcka hur alkohol exempelvis påverkar människan till sinne, själ och kropp och vilka skadande effekter det lämnar efter sig även om konsumtionen skulle vara minimal! Samma sak gäller griskött m.fl. Ännu ett exempel som kanske är mer aktuell, är varför Islam insisterar på att djur slaktas på ett visst sätt och anser skillnad mellan halal-slaktad djur och med det halal-kött i jämförelse med annat kött. Först nu har man börjat upptäcka exempelvis att kött som inte töms på blod kan ha skadliga effekter samt att det sätt att slakta djuret på som Islam förespråkar, dels gör minimal skada på själva djuret och dels är det, det sätt som ser till att den mesta möjliga mängden blod töms ur djurets kropp… gällande detta kan det vara intressant att läsa bl.a. följande artikel: Slaktningsmetoder

Hursomhelst så är det alltså så att det finns många olika anledningar bakom varje lag inom Islam. Men utöver den aspekt att det ligger skada eller nytta för människan så finns även en annan dyrkansaspekt i det hela. Alltså ibland är vissa reglers anledningar okända och även när en del av anledningarna är kända, som exemplen ovan, så är det inte hela anledningen och bakomliggande orsaken utan det finns mer. Dyrkansaspekten som är viktigast är alltså att dessa regler är från Gud och som muslimer då vi tror på Gud så ska vi även acceptera och tillämpa dessa vare sig vi vet alla exakta anledningar eller inte och de påverkande faktorerna ska inte göra någon skillnad i saken annat än att vi vet effekterna av vad som sker om vi följer eller vägrar i världsliga mått. Om vi tar det i exempel igen för att göra det hela klarare så gäller exempelvis när det kommer till slakt av djur, att man ska uttala frasen ”Bismillah” (I Guds Namn) och vad detta har för faktiskt påverkan på själva djuret och dess slakt och det köttet vet vi inte men det är ett gudomligt påbud och utförs oavsett.

Med allt detta sagt så gäller samma sak för fallet med högersidan och den faktiska påverkan som gynnar människan är inte helt känt (men dyrkansaspekten gäller som i allt annat förstås). Däremot finns det grunder för detta och det kan återkopplas till verser i den heliga Koranen där Gud talar om:

”OCH DE som hör till den högra sidan…” (den heliga Koranen 56:27) samt ” OCH DE som hör till den vänstra sidan…” (Den heliga Koraenen 56:41)

Om ni slår upp verserna och studerar de efterföljande verserna som talar om dessa människor som hör till den högra sidan respektive den vänstra sidan så är den första gruppen de som Gud är nöjd med medan den andra gruppen tvärtom. Vidare nämns i hadither att på domensdag kommer den som gjort gott och som Gud är nöjd med och belönar med paradiset få sitt handligars brev i sin högra hand medan den som gjort ont och som Gud inte är nöjd med och bestraffas med helvetet, kommer att få sitt handlingars brev i sin vänstra hand. Alltså kan man säga att den högra sidans högre ”status” och förespråkande kan härröra från Guds benämning om Sina tjänare och indelningen av dem som hör till höger respektive vänster sida beroende på sina handlingar i detta liv.

Vi hoppas att ni har överseende med den relativt långa inledningen som krävdes för att nå slutledning. Detta är vad vi fått reda på efter en del efterforskningar och fråganden och kunde bidra med och inshaAllah har det varit svar på er fråga.

Må Gud vägleda, stärka och välsigna er och oss alla till att vara bland de som hör till den högra sidan inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon
Den Väntades Vänner