Varför får muslimerna inte dricka alkohol?

Fråga:
Varför får muslimerna inte dricka alkohol? av vilken/vilka anledningar har det förbjudits? ge mig ett övertygande svar…

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud som väglett oss till den ursprungliga tron som avser vårt bästa!
Gud säger i den heliga Koranen:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

”DE FRÅGAR dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: ”Det ligger svår synd i bådadera men [också] något som kan vara människan till nytta. Det onda de medför är dock större än den nytta de kan ge” (Den heliga Koranen 2:219)

Som det klart och tydligt framträder av versen så medför konsumtionen av alkohol så stora skador att det inte är värt att riskera dem för att få del av någon möjlig nytta som det eventuellt kan medföra! Det är inte svårare än så!

Och vilka skador alkohol orsakar behöver man ju inte direkt vara någon expert på för att enkelt räkna ut. Det uttrycks att ”alkohol avlägsnar förnuftet” och utöver det rent vetenskapliga så kan man empiriskt – alltså genom erfarenhet och att observera de som konsumerat alkohol – konstatera att alkoholen påverkar kropp och sinnen och ser till att människan även rent intellektuellt förlorar sin balans och kommer ur sitt normala nyktra tillstånd. Utöver det pysikiska så är det vida kända att alkohol skadar kroppen däribland levern och gör extra stor skada mot foster. Som om allt detta inte vore nog så leder alkoholkonsumtion utöver de nämnda och många fler skador på individen, till stora samhälliga och sociala skador så som vårdslöshet, våld och vidare våldtäkt och mord. Alltså påverkas människans sinne så pass att hon kan begå okontrollerade handlingar som en följd av att hon inte är i sitt rätta sinne. Vidare så visar mångtaliga världsomspännande undersökningar av olika slag och variationer att alkohol finns inblandat så gott som alla våldssituationer i synnerhet i samhällen där alkohol finns till hands för konsumtion. Det skulle kunna sägas mycket mer om detta och bara en enkel sökning skulle säkerligen ta fram massor av data och fakta utarbetade av sakkunniga inom området. Men rent logiskt så finns det minst tusen och en skäl för varför alkohol inte ska konsumeras vilket även påvisas indirekt av många befintliga lagar i samhället; varför skulle det exempelvis annars vara förbjudet att köra bil om man druckit alkohol eller gå till jobbet eller…?!

Må Gud vägleda oss alla och stärka och välsigna dig syster och oss alla till att ständigt söka efter sanningen och känna igen och följa den inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner käre syskon
Den Väntades Vänner