Är gris och grisfett förutom att det är förbjudet att äta,najase(orent)?

Fråga:
Är gris och grissfett förutom att det är förbjudet att äta,najase(orent). Låt oss säga att en person precis hållit i griskött och han sedan rör vid min kläder jag har på mig med samma otvättade hand är då kläderna ogiltiga att be i måste dem tvättas?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud världarnas Herre som välsignat oss tjänare med stigen som leder till vår bästa.

Ja; gris är ett av de djur som är najis (oren) levande som död. I fall av fråga, skulle den person som rört vid griskött ha fuktiga händer när den rör en annan eller dennes kläder så skulle denna nijasat (orenhet) föras vidare till den andre. Och skulle detta vara fallet så blir bönen batil (ogiltig) då personen som utför den eller dennes kläder har blivit najis. Fukt i fallet av överförande av nijasat är alltså i detta fall avgörande!

InshaAllah är detta svar på din fråga.

Må Gud vägleda, stärka och välsigna dig och oss alla till att följa Hans bestämmelser i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och komma Honom närmare inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner käre syskon
Den Väntades Vänner