Får man äta all fisk? Får man äta chocklad, vit chockladmousse?

Fråga:
Hej Islamportalen.se. Jag har några frågor om mat för muslimer. Jag har fått ett projekt i skolan som handlar om att jag ska göra en konferens och en meny för några gäster. I min ”case” står det att det kommer vara muslimer i sällskapet. Så min fråga/frågor är: Får man äta all fisk? Är det ok med ex. rimmad pilgrimsmussla, alltså rå mussla som har legat i socker och salt? Får man äta chocklad, vit chockladmousse? Hur är det med frukt och grönsaker? Jag hoppas att ni vill svara på mina frågor. Tack.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland kunskapen om vad som är för människans bästa!

För att underlätta för dig och andra så radar vi upp de allmänna reglerna som gäller för mat och dryck i korthet och i punktform:

Mat:
– Endast köttet av de fisksorter som har fjäll är halal (tillåten) att äta och det gäller även att fisken fångast och dött utanför vattnet.

– Andra havsdjur är inte tillåtna och det inkluderar bl.a. fisksorter utan fjäll, musslor, kräfta, krabba, haj, bläckfisk etc.

– Kreatur som har delade klövar, vilket omfattar bl.a. får och lamm, ko och kalv samt kamel är halal (tillåtet); förutsatt att de slaktas enligt de specifika reglerna som gäller.

– Kreatur som har delade klövar men som inte slaktas enligt de specifika reglerna eller dött, är haram (förbjudet).

– Produkter som utvinns av dessa djur som exempelvis mjölkprodukter är halal (tillåtet). [Även skinnet t.ex. är tillåten att använda till andra ändamål]

– Köttätande djur samt djur som har utgjutande blod som exempelvis hare är haram (förbjudet). .

– Fågeldjur är halal (tillåtet) i allmänhet; förutsatt att de slaktas enligt de specifika regelerna som gäller.

– Fågeldjur som inte slaktas enligt de specifika reglerna eller dött, är haram (förbjudet).

– Produkter som utvinns från fågeldjur som exempelvis ägg är halal (tillåtet).

– All frukt och grönsaker är halal (tillåtet) i allmänhet.

Dryck:
– Alkohol och i allmänhet berusande drycker är haram (förbjudet)

Övrigt – observera:
– Om det är något som ingår i kategorin haram (förbjudet) så gäller det alla dess delar; exempelvis är gris haram (förbjudet) att äta och det gäller inte enbart köttet utan alla dess delar däribland gelatinet som blandas i diverse andra produkter. Samma sak gäller alkohol, oavsett procentsats; så även om det tillsatta alkoholen i en produkt är knapp och inte leder till direkt berusning så gör det ändå hela produkten haram (förbjudet) att förtära och konsumera precis som med fallet av gelatin.

– All form av gift, narkotika och andra medel som kan vara skadliga för människan samt även blod är haram (förbjudet). [Nu ingår detta inte direkt i mat och dryck kategorin eller är sådant som en vettig människa skulle rada upp i sin inköpslista men tyvärr finns det ju folk som konsumerar och förtät den här typen av medel och därav nämner vi det för att komplettera denna allmänna regellista!]

Det finns fler regler och en del förgreningar till olika regler, för vilka man behöver vända sig till rättslärda, men dessa är de allra vanligaste som är aktuella i vardagen!

När det gäller chockladfrågan, och i allmänhet vad gäller sötsaker framförallt men även all annan produkt ute på marknaden, så gäller det att checka ingredienslistan och se efter så att inga otillåtna ingredienser finns med däribland gelatin eller alkohol vilket är väldigt vanligt.

Det finns en hel del E-nummer också som man behöver vara uppmärksam på då dessa refererar till olika ämnen och ingår dessa i någon av kategorierna som är haram (otillåtet) så gör det hela produkten otillåten.

Vi hoppas att denna svar hjälper dig inshaAllah (om Gud så vill)!

Må vi alla ständigt söka efter kunskap i andan av vår mänskliga sanningssökande inshaAllah!

Med vänliga hälsningar

Den Väntades Vänner