Är det tillåtet med bedövning innan Halalslakt?

Fråga:
Varför är det haram att bedöva djuret innan det slaktas?

Svar:
I Guds Namn

Bedövning är inte uteslutande otillåtet utan det finns kriterier som halaldjuret inför slakt ska uppfylla för att dess kött ska vara halal att äta. Bland annat behöver djuret vara vid liv inför slakt. Det kan utgöra en skillnad i utlåtande då uppfattningen om till vilken grad skiljer sig. Dessutom finns det olika former av ”bedövning” däribland elektrisk chock som också spelar in då t.ex. djuret inte får komma till skada eller få sår innan slakt.

Så vilken effekt vilken sorts bedövning har på djuret och hur ”vid liv” det är, är några av de saker som påverkar i frågan.

Må Gud påskynda Hans ankomst inshaAllah!