Är den svett som uppkommer från ett otillåtet (haram) janabah oren (najis)?

Fråga:
Är den svett som uppkommer från ett otillåtet (haram) janabah oren (najis)?

Svar:
Svett från ett otillåtet (haram) janabetillstånd är enligt den största sannolikhetsprincipen ren (tahir). Men enligt försiktighetsprincipen får man inte be om svett från ett otillåtet janabetillsånd inte avlägsnas. (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi)

Den är i sig ren (tahir) och blir oren (najis) om den blandas med sädesvätskan. (Seyyed Sistani)

Den är ren (tahir) och det går bra att be med denna svett. (Seyyed Fadhlallah)