Category Archives: Rent & orent (Tahir & Najis)

Varför betraktas en icke-troende som oren?

Fråga: Vad är logiken bakom den islamiska synpunkten att andra religioners anhängare och i korthet Kuffar är orena och kan inte fortsätta den sociala kontakten med muslimer trots att deras renhet är betydligt bättre än vissa muslimer? Uppenbarligen är det fel att svara att en beblandning med icke-troende möjligen kan vilseleda en muslim och att […]

Med vad kan man bli najis (oren)?

Fråga: Med vad kan man bli najis (oren)? Svar: Det är elva ting som räknas som najasat; 1. urin, 2. avföring, 3. sädesvätska, 4. lik, 5. blod, 6. hund, 7. gris, 8. Kafir, 9. alkohol, 10. öl, och 11. svett från kamel som äter najasat. (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei) Det är tio ting som räknas […]

Ibland finns blod i äggulan och/eller äggvitan. Blir ägget oren (najis) på det sättet? Får man äta den?

Fråga: Ibland finns blod i äggulan och/eller äggvitan. Blir ägget oren (najis) på det sättet? Får man äta den? Svar: – Det blod som finns i ägget är ren (tahir) men det är otillåtet (haram) att äta detta ägg. Om man kan separera blodet från resten av ägget och använda det kvarvarande ägget. Men om […]

Vad är renhetens (taharah) regel (hokm)?

Fråga: Vad är renhetens (taharah) regel (hokm) gällande bokens folk (Ahl al-Kitab)? Svar: Bokens folk (Ahl al-Kitab) alltså judar, kristna och zoroaster som inte tror på den siste av profeternas, Mohammad(S) son till Abdullah, profetskap är enligt det kända orena (najis) men deras renhetens (taharah) regel (hokm) är inte avlägsen fastän det är bättre att […]

Tillåtna gränsen för en janabe person

Fråga: Vad är den tillåtna gränsen för en janabe person (dvs en person som befinner sig i janaba tillstånd (rituell orenhet som sker vid sädesutgjutelse eller vid samlag)  eller en kvinna med menstruation  att nå vid ziyarah av imamarnas(A) heliga grav? Svar: Det är otillåtet för en janb person eller en kvinna med menstruation att […]

Är den svett som uppkommer från ett otillåtet (haram) janabah oren (najis)?

Fråga: Är den svett som uppkommer från ett otillåtet (haram) janabah oren (najis)? Svar: Svett från ett otillåtet (haram) janabetillstånd är enligt den största sannolikhetsprincipen ren (tahir). Men enligt försiktighetsprincipen får man inte be om svett från ett otillåtet janabetillsånd inte avlägsnas. (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi) Den är i […]