Vad är renhetens (taharah) regel (hokm)?

Fråga:
Vad är renhetens (taharah) regel (hokm) gällande bokens folk (Ahl al-Kitab)?

Svar:
Bokens folk (Ahl al-Kitab) alltså judar, kristna och zoroaster som inte tror på den siste av profeternas, Mohammad(S) son till Abdullah, profetskap är enligt det kända orena (najis) men deras renhetens (taharah) regel (hokm) är inte avlägsen fastän det är bättre att man avhåller sig från dem. (Seyyed Sistani)

Icke-muslim med vilken religion och tro som helst är dömd till orenhet (najasat). (Imam Khomeini)

En bokens folks (Ahl al-Kitab) medfödda orenhet (najasat) är inte tydlig. Enligt vår åsikt är de dömda till medfödd renhet (taharah).(Seyyed Khamenei)

Obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib) är att avhålla sig från dem förutom i besvärliga och mödosamma situationer. (Seyyed S. Shirazi)

Vår åsikt är varje människans renhet (taharah). (Seyyed Fadhlallah)

Försiktighetsprincipen (ehtiyat) är att avhålla sig från dem med undantag för nödvändiga situationer t.ex. för dem som är i utlands resa eller de som är i behov av dem i sin omgivning. (Ayatollah Makarem Shirazi)