Tillåtna gränsen för en janabe person

Fråga:
Vad är den tillåtna gränsen för en janabe person (dvs en person som befinner sig i janaba tillstånd (rituell orenhet som sker vid sädesutgjutelse eller vid samlag)  eller en kvinna med menstruation  att nå vid ziyarah av imamarnas(A) heliga grav?

Svar:
Det är otillåtet för en janb person eller en kvinna med menstruation att närma sig där det kallas för H’aram, dvs där graven finns. Men de kan vara i de platserna (andra rum) som är kring om rummet där en imams(A) heliga grav finns. De får inte heller vara där det kallas för moské. Det är tillåtet för dem att befinna sig i rawaq(rummen runt om det rummet som graven finns) och sahn(gården) men inte i h’aram(det rummet där gravet finns i). (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei, Seyyed Sistani, Ayatollah Makarem Shirazi, Seyyed S. Shirazi)