Varför betraktas en icke-troende som oren?

Fråga:
Vad är logiken bakom den islamiska synpunkten att andra religioners anhängare och i korthet Kuffar är orena och kan inte fortsätta den sociala kontakten med muslimer trots att deras renhet är betydligt bättre än vissa muslimer? Uppenbarligen är det fel att svara att en beblandning med icke-troende möjligen kan vilseleda en muslim och att i samband med deras diskussion och yttranden kan förvilla muslimerna och att ett avståndstagande från dem skulle föra de närmare till Islam. Detta bör förkastas då Islam är en öppensinnad religion, det är en religion där öron och ögon är slutna.

Svar:
För det första stämmer det är Islam är öppensinnad religion och inte där ögon och öron är slutna, men om tanken är att Islam tillkallar enbart en grupp, så stämmer det naturligtvis inte eftersom Islam är en religion till hela mänskligheten och om tanken är att öppensinnade och intellektuella person är mer förtrogna med Islam, så är det sant. Men detta kan inte vara ett bevis på att Islam vänder en Nelson öga mot folk med mindre kunskap eller utbildning och inte tar hänsyn till deras nivå.
Nu kommer vi att till den verkliga frågan. Som det har poängterats så är icke-troende orena med en sorts andlig orenhet, vars kropp också är oren och de är orena för att skydda människornas tro, som så småningom kommer ta till sig andras påverkan och [därmed] gå vilse och detta är inte något nytt. Predikare har alltid rekommenderat till gemene man att hålla avstånd från förorenade och vilsna människor och när allt kommer runtomkring så är har Islam tillkännagivit att icke-troende är orena.

Vi tar hänsyn till att islam under vissa förutsättningar ger tillstånd för ekonomiska och – affärsrelationer men har inte gett tillstånd för att äta tillsammans eller med andra ord så vill Islam att muslimer ska kunna behålla en relation med dem och göra nytta och samtidigt förbli skyddade från deras tro och etik, som kan nås till människor i och med ett umgänge med dem.
Här bör det inte missförstås. Vi säger inte att öppensinnade och välutbildade människor, som inte rädds av att genom ett umgänge med icke-troende kommer det inte finns någon risk för att vilseleddas eller fördärva etiken, att de kan vara tillsammans med dem fullt ut och är dispenserade från ovanstående regel. Nej, det stämmer inte alls. Islams beordring har inga specifika riktlinjer för någon och säkrar sig att Shariahs gränser är bevarade. Det är nödvändigt att upprätthålla den generaliserade regeln, eftersom ifall det inte är så, kommer varje person anse sig själv vara utbildad och bevara relationer med icke-troende och Shariahs lagar och regler kommer att då försvagas. (Funder på detta ett litet tag)
Många icke-troende avstår inte från orena saker såsom blod, fläsk och alkoholhaltiga drycker; självfallet blir hela deras liv orena. För att förbli skyddade från dessa orenheter har Islam tillkännagivit att de är najis, så att muslimer som kan bli orena i samband med ett umgänge kan förbli säkrade.