Är det haram att servera gris om det är en del av uppgiften på jobbet?

Fråga:
Är det haram att servera gris om det är en del av uppgiften på jobbet? Under ramadan.

 

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

 

Salam kära syskon

 

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans halal rizq (tillåtna levebröd och livsuppehälle).

 

Att sälja och servera gris och alkohol är inte tillåtet vare sig under månaden Ramadan eller vilken annan tid som helst. Således bör man undvika den sortens arbete där sådana uppgifter ingår om man inte kan ha en överenskommelse om att undvika de uppgifterna.

 

Gud är Försörjaren och Han är mäktig till allt och Han är den som skänker rizq (levebröd och livsuppehälle) så även om det kan upplevas svårt till en början och en prövningen som kräver en hel del tålamod, så om vi stärker vår iman (tro) på detta och försöker och sätter vår tillit till Gud och gör vårt bästa i att undvika vad som är haram (otillåten) och försörjer oss genom tillåtna medel, så hjälper säkerligen Gud oss att nå det halal rizq (tillåtna levebröd och livsuppehälle) som Han föreskrivit för oss. Nu när vi befinner oss i månaden Ramadan som Guds mest välsignade månad och Hans barmhärtighets bjudning till vilken Han inbjudit Sina tjänare, och med det skänkt oss alla en oerhörd möjlighet att få våra synder förlåtna och börja på nytt, så har vi chansen att be Gud hjälpa oss på livets gång så att vi må vara och agera och arbeta med vad som behagar Honom och medför allt det goda för oss i denna värld men i synnerhet i nästa värld som är vår eviga och bestående boning inshaAllah!

 

Må Gud förlåta oss alla våra synder och vägleda, hjälpa, stärka och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) både i ord och handling så att vi må förbereda oss och vara bland vår väntade Imams(AJ) sanna följe och vänner inshaAllah!

 

Inkludera oss i dina böner syskon i synnerhet under den heliga månaden Ramadan
Den Väntades Vänner