Vad säger islamiska människosyn om någon ofta dricker alkohol?

Fråga:
Salam vad säger islamiska människosyn om någon dricker ofta alkohol? hur kan man behandla på den här situationen?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet välsignelsen av vägledning!

Alkohol är najis (religiöst orent) och att dricka det är haram (otillåtet). Hur man ska bemöta någon som dricker alkohol; om det är frågan om en opraktiserande muslim så bör man först med vänliga ord och gott bemötande råda och försöka tala till rätta och mana till att låta bli denna handling som är både en synd och skadlig för kropp, sinne och själ. Fungerar det inte och personen vägrar att lyssna så ska man dra sig undan personen och begränsa sin kontakt så att inte besöka och ha vänskap med den.
Rör det sig å andra sidan om en kafir (icke-troende) så har man inte denna plikt utan där ska kontakten vara enligt grundregeln och hålla sig enbart inom ramarna för vad som är nödvändigt.

Även om man inte kan hjälpa direkt så kan man i alla fall be allmänt för människors vägledning och hoppas att de inser och själva väljer att avstå det som endast medför skada för de själva och andra och vars skadliga effekter och konsekvenser är synliga i samhället.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att inse vårt eget värde i egenskap av människor och använda den förmåga vi skänkts att utföra gott och utvecklas inshaAllah och således undvika all ond synd som leder enbart till vårt eget förfall!

Inkludera oss i dina böner kära syskon
Den Väntades Vänner