Är haram att noppa ögonbrynen?

Fråga:
Salam, jag skulle jätte gärna vilja veta om det är haram att noppa ögonbrynen, och hur mycket och varför inte.
Tack

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syster
All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för att ha välsignat oss till att vara muslimer!

Som allmän regel i frågan är svaret att det i sig inte är haram (förbjudet) men att det som i folkmun räknas som ”skönhet” (zinat) måste täckas inför namahram (icke relaterade män – d.v.s. alla andra män utom den egna maken givetvis, far och farfar i stigande led, son och sonson i nedgående led, bror, brorsson och systerson, farbror och morbror, svärfar)! Alltså måste man se efter vad plockade och finformade ögonbryn räknas som enligt den allmänna normen och avgörandet om det räknas som ”skönhet” eller inte faller på en själv i relation till normen som råder hos allmänheten.

(I dagens samhälle skulle man exempelvis kunna säga att detta är ett så vanligt företeelse, att det inte längre räknas som något märkvärdigt och det kan i sin tur innebära att det enligt normen inte räknas som något ”speciellt” direkt – detta är en möjlig tolkning men det är fortfarande du som måste avgöra den saken för dig själv med tanke på normen som råder!)

Detta är den allmänna svaren på den frågan och specifikare svar än så brukar man inte få då maraji’ (rättslärda som man efterföljer) ofta ger den generella lagen och avvägandet och avgörandet lämnas åt den mukallaf (den som nått religiöst mogen ålder) som följer. Dock rekommenderar vi ändå att du ställer frågan vidare till din egen marji’ (rättslärd som man efterföljer) för att dubbelkolla svaret!

Må Gud vägleda och välsigna oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syster
Den Väntades Vänner