Muslimsk klädsel…

Fråga:
Hej! jag skriver ett arbete om muslimsk klädsel, och finner det lite svårt att finna information om vad och vad män inte bör ha på sig. Det finns oändlig fakta om kvinnornas klädregler i olika länder, olika kulturer samt olika åldrar, men inget sådant om män. Skulle ni kunna hjälpa mig?
Tack på förhand

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej

För det första så är det oerhört viktigt att skilja på vad som är Islam och vad som misstas som Islam men i själva verket är kulturellt – inte ur någon positiv eller negativ bemärkelse utan bara att det är två olika saker som ofta går hand i hand och är sammanblanadade men som inte nödvändigtvis alltid behöver stämma överens. Detta är gällande i många olika frågor däribland hijab-frågan.

Först och främst är det oerhört viktig att gällan frågan om hijab regler för män inom Islam veta att ur ett religiöst perspektiv så är det mer likt kvinnans hijab än olikt. Hijab har både en inre och yttre aspekt för mannen så väl som kvinnan precis som det går att utläsa av följande Koranverser:

”SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör(*)Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorsöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!” (den heliga Koranen 24:30-31)

Som man tydligt kan se så är den första delen lika för både mannen och kvinnan och sedan har i den andra versen fler instruktioner följt för hur kvinnans yttre hijab ska te sig. Med detta sagt så är det klart och tydligt att gudfruktighet och rättfärdighet ingår i inre hijab för alla människor.

Sedan gällande mannens yttre hijab -klädseln – så är den delvis lik kvinnans på så vis att mannen inte får visa sig med bar kropp eller ha på sig kläder som är för tajta eller genomsynliga eller liknande så att kroppsdelarna syns igenom. Utöver detta är också skägget en del av mannens yttre hijab. Mannen har inte exakt samma restriktioner att täcka sig som kvinnan och detta beror på främst den naturliga fysiska och psykologiska skillnaden mellan mannen och kvinnan däremot om man i synnerhet historiskt sett ser tillbaka, så upptäcker man att det såg ännu mer likt ut då än nu!

Detta rätt kort som en delsvar på frågan. Mer om detta kan du läsa på bl.a. följande länkar på www.minhijab.nu:
http://minhijab.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=20:definitionen-av-hijab-fuslimska-m&catid=14:minhijab&Itemid=29
http://minhijab.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=19:varfinns-det-skillnader-mellan-kvinnans-och-mannens-hijab-&catid=14:minhijab&Itemid=29

Det finns fler artiklar och böcker att söka efter och läsa om man skulle vilja utforska ämnet på en djupare plan och skaffa sig en någorlunda komplett bild i frågan och vi hoppas att detta delsvar kunnat vara en hjälp på vägen.

Må vi alla ständigt söka och följa sanningen inshaAllah!

Den Väntades Vänner