Är nagellack Haram?

Fråga:
Hej, en shejk har sagt till mig att det är haram att lägga nagellack och jag har hört från någon annan att det inte är haram, hur ska jag veta vad som är rätt eller fel om alla säger olika?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära systrar

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud som väglett oss och lyst upp våra hjärtan med trons ljus och mashaAllah till att du är mån om din religion.

Inom religionen finns det saker som inte är haram (förbjudna) i sig men som när de kommer i kontakt med andra regler kan bli haram eller åtminstone starkt makrooh (orekommenderat). Nagellack kan sägas vara ett utav dessa fall då den i sig inte är haram men däremot så kan man exempelvis inte ha det när man vill be då wodhu’ (tvagning) kräver att vattnet når alla de delar av kroppen som ingår i wodhu’ och samma sak när det gäller ghusl (rituell tvättning). Det innebär att om man har nagellack så måste man ta bort det helt och hållet så pass att det inte blir kvar så lite som ett vagt fläck på naglarna eller huden innan man kan göra wodhu’ eller utföra ghusl. Vidare när det gäller kvinnans hijab så får som bekant kvinnan inte blotta sina ”skönheter” inför icke-mahram (främmande män) och nagellack kan eventuellt anses som en skönefierande medel som drar uppmärksamhet vilket kan leda till att det kan anses vara otillåtet; för detta bör du dock vända dig till din marji’ (rättslärd som man efterföljer) för att få ett säkert svar. Allmänt sett kan det dock helst undvikas då det drar uppmärksamhet och därför inte passar en fin muhajjaba syster samt så är det mycket trubbel med att få bort ordentligt från nagel och hud då det ofta blir kvar smått på nagelbanden vilket kan medföra fel i ens wodhu eller ghusl och så småningom i ens bön.

InshaAllah är detta svar på din fråga syster; må Gud vägleda, stärka och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) på stiget av den sanna religionen i väntan på vår väntade Imam Mahdi(AJ) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon

Den Väntades Vänner