Varför en kvinna måste klä sig i mörka färger samt måste gå med burka

Fråga:
Jag reagerade på det ni skrev att en kvinna ska alltid ha abaya utanpå sina kläder och alltid måste klä sig i mörka färger samt måste gå med burka om hon har smink..kan ni ange era källor för dessa påståenden då jag inte finner dom i Koranen?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Detta baseras faktiskt på Koranen direkt och närmare bestämt versen 24:31:
”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte bör visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske ska det gå er väl i händer!”

Samt vers 33:59 i den heliga Koranen:

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

Vi ska strax berätta hur!

Det arabiska språket i allmänhet och Koranens språk i synnerhet är väldigt vid och omfattande med ett stort antal begrepp och benämningar och var och en har sin särskilda innebörd. På detta sätt blir inte översättningen fullt korrekt och fullständig när ett vidd språk ska klämmas in i ett mindre; i detta fall svenskan.
När man tittar på Koranverser och tolkar de så krävs en hel del bakomliggande kunskap om språket bl.a. Man tittar på varje ord och dess betydelse enskilt och man ser till sammanhanget. Vidare ser man även till förekomsten av ordet i Koranen i övrigt och även hur det använts i praktiken och i folkmun. Alltså är det flera olika aspekter att ta hänsyn till för att vidare kunna tolka en vers.

و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن
يدنين عليهن من جلابيبهن

Dessa delar av verserna är utav främst vikt för svaret på frågan.

I den första versen (den heliga Koranen 24:31) uppmanas kvinnorna att inte visa sin ”zina” (skönhet och behag) och på slutet av versen uppmanas de även att inte gå på ett sätt som gör deras dolda behag (kroppsform liksom smycken som kvinnorna kunde bära och som lät när de rörde sig) synliga. Även benämningen ”khimar” (singularformen av ”khomor”) som är ett tygbit som täcker håret nämns och i versen uppmanas kvinnorna att slå denna ”slöja” om sig så att den täcker barmen – det vill säga låta den utöver att täcka håret även täcka halsen och bröstet.

Det förekommer dock undantag i versen och det är sådant som är synligt och detta har tolkats som ansikte och händer. När man nu sminkar sig så tillför man en (enligt vissa) ”skönhet” som drar uppmärksamhet och det är just det man vill undvika; uppmärksamheten som leder till otillåtna blickar. Därav även rekommendationen om att bära mörka kläder för att mörka färger anses dra mindre uppmärksamhet.

I den andra versen (den heliga Koranen 33:59) används ordet ”jelbab” (singularformen av ”jalabib”) och detta har med tanke på de tidigare nämnda aspekterna och även vad som historiskt sett framgått; som ett ”abaya/chador” –liknande tygtäcke som kvinnorna på den tiden brukade bära i Medina främst. Dock brukade de inte riktigt täcka sig helt och då versen uppenbarades uppmanades de att svepa om sig detta plagg för att täcka sig.

Allt som allt är anständig klädsel som uppfyller villkoren att inte dra uppmärksamhet, täcka kvinnans kropp och hår samt inte avslöja kroppsformen och hennes skönhet, det som alla är överens om. Vi hoppas att detta någorlunda klargör varifrån dessa tolkningar och rekommendationer kommer ifrån.

Må Gud vägleda, stärka och stödja oss alla till att följa Hans ljus genom följet av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) och uppnå Hans belåtenhet, inshaAllah!